Doporučené postupy léčby RA

Obecné
19. prosince 2019

Připravili jsme pro vás doporučené postupy v laickém jazyce!

Jak doufáme, budou pro vás srozumitelné a užitečné. Doporučené postupy jsou nezávazná odborná doporučení pro diagnostiku a terapii daného onemocnění. Jsou publikovaná odbornou společností (lékaři z daného oboru), s cílem popsat nejnovější postupy a doporučení pro diagnostiku a terapii daného onemocnění, popřípadě jeho prevenci. Mají pomáhat lékaři, ale také pacientovi při rozhodování se o patřičné zdravotní péči.

Je třeba pamatovat, že doporučené postupy nemohou vystihnout individualitu každého pacienta a nemusí tak reflektovat postup v léčbě u každého z nich.


Přečtěte si doporučené postupy pro tyto nemoci:

Další doporučení vycházejí pro pohyb při artritidách. 

je totiž velmi důležitá součást léčby a je nutné vědět jak na to.