O nás


Edita Mullerová

Revma Liga Česká republika, z.s.

Jsme spolek lidí s revmatismem, rodinných příslušníků pacientů, přátel, lékařů, zdravotníků, sponzorů.

Máme za sebou pětadvacetiletou historii během níž se nám podařilo navázat kontakty s dalšími, obdobně zaměřenými, pacientskými organizacemi. A to nejen v ČR ale i v zahraničí jako například Evropská liga proti revmatismu nebo Liga proti reumatizmu na Slovensku

Výkonný výbor

 • Edita Mullerová

  Edita Müllerová
  předsedkyně spolku
  +420 604 925 076, edita.mullerova@revmaliga.cz

 • Renáta Doanová

  Mgr. Renáta Doanová
  místopředsedkyně spolku a členka Pražské krajské rady NRZP
  kontaktní osoba pro styk se zahraničím
  renata.doanova@revmaliga.cz

 • Renáta Majgotová

  Renáta Majgotová
  asistentka Výkonného výboru
  Přítomna v kanceláři Revmatologického ústavu (-1. patro) po telefonické domluvě.
  +420 777 057 073, renata.majgotova@revmaliga.cz

Předsedové jednotlivých klubů:

 • Jiřina Medková – předsedkyně klubu Česká Lípa
 • Ing. Marie Dědičová – předsedkyně klubu České Budějovice
 • Radka Široká – předsedkyně klubu Jihlava
 • Mgr. Šárka Bernsteinová – předsedkyně klubu Ostrava
 • Jana Burgrová – předsedkyně klubu Pardubice
 • Renata Šplíchalová – předsedkyně klubu Praha
 • Ivana Halouzková – předsedkyně klubu Prostějov
 • Marie Zuzáková – předsedkyně klubu Tábor

Kontrolní komise

 • Marcela Černá

  Marcela Černá
  předsedkyně Kontrolní komise

 • Martina Matějčková

  Mgr. Martina Matějčková

Kontakty

Sídlo:
Revmatologický ústav
Na Slupi 4
128 50 Praha 2

IČ:
41193644

Bankovní spojení:
6095389/0800
IBAN: CZ93 0800 0000 0000 0609 5389
SWIFT kód: GIBA CZPX

e-mail:
info@revmaliga.cz

Cíle

RL se prostřednictvím své činnost snaží naplňovat následující cíle:

 • zvyšování povědomí o revmatických chorobách
 • boj za plnohodnotný a rovnoprávný život zdravotně postižených
 • vytváření regionálních klubů RL v rámci ČR
 • spolupráce s mezinárodními organizacemi stejného zaměření

Více informací pak můžete nalézt ve stanovách

Finance

Revma Liga Česká republika, z.s. získává prostředky na svou činnost:

 • z členských příspěvků
 • z prostředků státního rozpočtu, o které každoročně žádáme vypracováním projektů (žádostí) na jednotlivé tematické okruhy vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • z příspěvků firem, které jsou našimi kolektivními členy
 • z příležitostných darů jiných organizací
 • z případných příspěvků místních orgánů, o které žádají regionální kluby
 • ze sponzorských darů

Ke stažení