Partneři

Amgen

Posláním společnosti Amgen je sloužit pacientům. Svůj čas věnujeme tomu, abychom jim pomáhali úspěšně zvládat závažná onemocnění, která zásadně ovlivňují jejich život. Posouváme hranice vědeckého poznání a přetváříme možnosti léčby. Více o společnosti najdete na www.amgen.cz.

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim má za sebou více než 90-ti letou historii léčby respiračních onemocnění. Od roku 1921 má v této oblasti vedoucí postavení. Záměrem společnosti je zlepšovat kvalitu života pacientů, kteří trpí respiračním onemocněním a umožnit jim, aby si zachovali život co nejvíce nezávislý na onemocnění.

Novartis

Posláním je objevovat nové metody, jak prodloužit a zlepšit lidský život. Proto investuje do výzkumu a vývoje inovativních léků. Díky tomu je celosvětově uznávanou společností. Léčivé přípravky splňují vysoké zdravotní požadavky pacientů, lékařů a zdravotnických organizací. Portfolio společnosti Novartis zahrnuje kromě revmatologie také terapeutické oblasti kardiologie, dermatologie, neurologie, diabetologie, pneumologie, imunologie, oftalmologie, onkologie a hematologie. Více na webu:
www.novartis.cz

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR byla založena v červnu 2002, jako střechová organizace, sdružující spolky osob se zdravotním postižením.

Více na webu:
http://www.nrzp.cz

Česká revmatologická společnost ČLS JEP

Česká revmatologická společnost ČLS JEP zajišťuje a podporuje celoživotní vzdělávání lékařů, tvoří doporučené postupy pro léčbu a spolupracuje s pacientskými organizacemi. Více na webu:
http://www.revmatologicka-spolecnost.cz

Sanofi

V České republice působí od roku 1992. Portfolio zahrnuje inovativní léky, generické léčivé přípravky nebo volně prodejné léky či vakcíny.

Více na webu:
http://www.sanofi.cz

Pfizer

V České republice byla společnost Pfizer založena v roce 1993. Zabývá se výzkumem, vývojem a prodejem humánních léčiv, a to i biologických či vakcín.

Více na webu:
https://www.pfizer.cz/

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Realizuje systémové zapojení pacientů do tvorby zdravotnických politik. Jednou z forem zapojení je ustanovení Pacientské rady, poradního orgánu ministra zdravotnictví a jejích pracovních skupin. Čtvrtletně ministerstvo také pořádá setkání pro pacientské organizace, kde informuje o aktivitách v této oblasti  a zároveň představuje důležitá témata pro pacientské organizace. Celou problematiku na ministerstvu zaštiťuje Oddělení podpory práv pacientů. Bližší informace nabízí portál www.pacientskeorganizace.mzcr.cz, kde je také databáze pacientských organizací v ČR.

Eli Lilly

Eli Lilly je farmaceutická společnost s mezinárodní působností založená plukovníkem Eli Lilly v Americe v roce 1876. Má dlouholetou zkušenost v oblasti vývoje a výroby léků pro acienty, kteří trpí různými onemocněními (například z oblasti diabetologie – první komerčně vyrobený inzulin, psychiatrie, či onkologie). V současnosti přináší nové léky pro léčbu pacientů s  revmatologickými a dermatologickými nemocemi.

Abbvie

AbbVie je mezinárodní biofarmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj nových léků, které pomáhají řešit nejzávažnější celosvětové zdravotní problémy. Jejím posláním je za pomoci svých znalostí, motivovaných pracovníků a unikátního přístupu k inovacím zásadním způsobem zlepšovat a zdokonalovat možnosti léčby ve čtyřech hlavních terapeutických oblastech – v imunologii, onkologii, virologii a neurologii. Ve více než 75 zemích denně pracují zaměstnanci AbbVie na řešení zdravotních problémů pacientů z celého světa. Více informací o společnosti AbbVie najdete na www.abbvie.com, www.abbvie.cz, na Facebooku, Linkedlnu nebo na Twitteru @abbvie.

UCB

Společnost UCB, se sídlem v Bruselu, je jednou z předních biofarmaceutických firem v celosvětovém měřítku.

Více na webu:
www.ucb.cz

NORDIC Pharma, s.r.o.

NORDIC Pharma, s.r.o. je dynamicky se rozvíjející farmaceutická společnost. Byla založena v roce 2003. V rámci mezinárodní společnosti Nordic Group je významným článkem zabezpečujícím prodej léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely včetně farmaceutického servisu v oblasti střední a východní Evropy.

Více na webu:
www.nordicpharma.cz

Expodům

S prodejem nůžkových párty stanů společnost začala v roce 2014. Zkušenosti sbírali jejich používáním při pronájmech v době provozování eventové agentury Mutton. Portfolio postupně rozšiřovali o kvalitnější stany, ve spolupráci s partnerskými tiskárnami dokáží stany také potisknout. Velkou výhodou je možnost dokupování náhradních dílů, což zákazníkům umožňuje stany v případě poškození snadno opravovat za velmi přijatelných podmínek. U tohoto typu výrobku je rychlost dodávky rozhodující. V době zásilkového doručování prostřednictvím kurýra umí výrobek dodat zákazníkovi již další pracovní den.

Více na webu:
www.expodum.cz

Revma si nevybírá, ale spolu to zvládneme.

Zůstaňte s námi a odebírejte užitečné informace a pozvánky na akce na svůj email. Vaše zdraví začíná zde.