Powered by Smartsupp

Partneři

AstraZeneca

AstraZeneca je jedna z nejvýznamnějších biofarmaceutických společností na světě s více jak 83 tisíci zaměstnanci, centrála společnosti se nachází v Cambridge ve Velká Británii. Hlavní a nejdůležitější terapeutické oblasti jsou onkologie; kardiovaskulární onemocnění a cukrovka; respirační, zánětlivá a autoimunitní onemocnění. Více informací o společnosti najdete na  www.astrazeneca.cz/

Abbvie

AbbVie je mezinárodní biofarmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj nových léků, které pomáhají řešit nejzávažnější celosvětové zdravotní problémy. Jejím posláním je za pomoci svých znalostí, motivovaných pracovníků a unikátního přístupu k inovacím zásadním způsobem zlepšovat a zdokonalovat možnosti léčby ve čtyřech hlavních terapeutických oblastech – v imunologii, onkologii, virologii a neurologii. Ve více než 75 zemích denně pracují zaměstnanci AbbVie na řešení zdravotních problémů pacientů z celého světa. Více informací o společnosti AbbVie najdete na www.abbvie.com, www.abbvie.cz, na Facebooku, Linkedlnu nebo na Twitteru @abbvie.

Accord

Společnost Accord je jedním z největších dodavatelů generických způsobů léčby ve Spojeném království a v celé Evropě. S více než tisícem vědců je společnost Accord hrdým inovátorem. Využíváme svých schopností ve výzkumu a vývoji k tomu, abychom prostřednictvím našeho portfolia s přidanou hodnotou přinášeli nové možnosti zlepšení situace pacientů.

Více na webu: https://www.accord-healthcare.com/cz/

Amgen

Posláním společnosti Amgen je sloužit pacientům. Svůj čas věnujeme tomu, abychom jim pomáhali úspěšně zvládat závažná onemocnění, která zásadně ovlivňují jejich život. Posouváme hranice vědeckého poznání a přetváříme možnosti léčby. Více o společnosti najdete na www.amgen.cz.

Avast

Avast Software s.r.o. je česká nadnárodní společnost zabývající se počítačovou bezpečností, založená roku 2010 jako následník družstva Alwil Software, jehož historie sahá až do roku 1988. Společnost Avast je sponzorem workshopů v roce 2021. Více o společnosti najdete na www.avast.cz.

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim má za sebou více než 90-ti letou historii léčby respiračních onemocnění. Od roku 1921 má v této oblasti vedoucí postavení. Záměrem společnosti je zlepšovat kvalitu života pacientů, kteří trpí respiračním onemocněním a umožnit jim, aby si zachovali život co nejvíce nezávislý na onemocnění. Více na webu: https://www.boehringer-ingelheim.cz

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je 3. největší zdravotní pojišťovnou v ČR. Má širokou síť smluvních lékařů a svým 1,3 milionům pojištěnců nabízí atraktivní preventivní programy. Více na webu: www.cpzp.cz

Česká revmatologická společnost ČLS JEP

Česká revmatologická společnost ČLS JEP zajišťuje a podporuje celoživotní vzdělávání lékařů, tvoří doporučené postupy pro léčbu a spolupracuje s pacientskými organizacemi. Více na webu:
http://www.revmatologicka-spolecnost.cz

ČEZ Nadace

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací. Nejvýznamnějším dárcem nadace je ČEZ, a. s. a další společnosti Skupiny ČEZ. Děkujeme za podporu projektu audiokniha “Žirafa Amálka – PR kampaň”.

Více na webu: https://www.nadacecez.cz/

Eli Lilly

Eli Lilly je farmaceutická společnost s mezinárodní působností založená plukovníkem Eli Lilly v Americe v roce 1876. Má dlouholetou zkušenost v oblasti vývoje a výroby léků pro acienty, kteří trpí různými onemocněními (například z oblasti diabetologie – první komerčně vyrobený inzulin, psychiatrie, či onkologie). V současnosti přináší nové léky pro léčbu pacientů s  revmatologickými a dermatologickými nemocemi.

Expodům

S prodejem nůžkových párty stanů společnost začala v roce 2014. Zkušenosti sbírali jejich používáním při pronájmech v době provozování eventové agentury Mutton. Portfolio postupně rozšiřovali o kvalitnější stany, ve spolupráci s partnerskými tiskárnami dokáží stany také potisknout. Velkou výhodou je možnost dokupování náhradních dílů, což zákazníkům umožňuje stany v případě poškození snadno opravovat za velmi přijatelných podmínek. U tohoto typu výrobku je rychlost dodávky rozhodující. V době zásilkového doručování prostřednictvím kurýra umí výrobek dodat zákazníkovi již další pracovní den.

Více na webu:
www.expodum.cz

Haleon

Haleon je přední světová společnost v oblasti zdraví spotřebitelů, jejímž jasným cílem je poskytovat lepší každodenní zdraví s lidskostí. Jejich přední značky jsou založeny na vědě, inovacích a lidském porozumění a důvěřují jim miliony spotřebitelů po celém světě. Společnost Haleon má silné portfolio značek a je v dobré pozici, aby hrála důležitou roli pro lidi na celém světě v odvětví, které roste a je důležitější než kdykoli předtím. Více na webu: www.haleon.com/

HealthCare Institute

HealthCare Institute je nezisková organizace, která napomáhá postupně zvyšovat bezpečnost a kvalitu českého zdravotnictví. Snažíme se diskutovat s vrcholovým managementem a zřizovateli nemocnic o nasazování nových manažerských přístupů, obvyklých v západní EU a USA.

Více na webu:
www.hc-institute.org

Kudyznudy.cz

Největší a nejznámější server o výletech v ČR je Kudy z nudy. Web provozuje agentura CzechTourism, což je Česká centrála cestovního ruchu, která má za cíl prezentovat a podporovat český cestovní ruch. Tedy zejména prezentovat zajímavé výletní cíle v České republice a prezentaci měst.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Realizuje systémové zapojení pacientů do tvorby zdravotnických politik. Jednou z forem zapojení je ustanovení Pacientské rady, poradního orgánu ministra zdravotnictví a jejích pracovních skupin. Čtvrtletně ministerstvo také pořádá setkání pro pacientské organizace, kde informuje o aktivitách v této oblasti  a zároveň představuje důležitá témata pro pacientské organizace. Celou problematiku na ministerstvu zaštiťuje Oddělení podpory práv pacientů. Bližší informace nabízí portál www.pacientskeorganizace.mzcr.cz, kde je také databáze pacientských organizací v ČR.

Napo

Národní asociace pacientských organizací sdružuje pacientské organizace zaměřené na všechny typy onemocnění i zdravotního postižení působící v České republice. Úkolem NAPO je prosazovat kolektivní zájmy pacientů a poskytovat podporu svým členským organizacím. Více informací najdete na www.silapacientu.cz

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR byla založena v červnu 2002, jako střechová organizace, sdružující spolky osob se zdravotním postižením.

Více na webu:
http://www.nrzp.cz

Norské fondy

Revma Liga Česká republika čerpá grant MZ (ZD-MGS3-019) v rámci Programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014-2021 na projekt Stabilizace a profesionalizace spolku Revma Liga Česká republika. Více informací najdete na www.fondyehp.cz

NORDIC Pharma, s.r.o.

NORDIC Pharma, s.r.o. je dynamicky se rozvíjející farmaceutická společnost. Byla založena v roce 2003. V rámci mezinárodní společnosti Nordic Group je významným článkem zabezpečujícím prodej léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely včetně farmaceutického servisu v oblasti střední a východní Evropy.

Více na webu:
www.nordicpharma.cz

Novartis

Posláním je objevovat nové metody, jak prodloužit a zlepšit lidský život. Proto investuje do výzkumu a vývoje inovativních léků. Díky tomu je celosvětově uznávanou společností. Léčivé přípravky splňují vysoké zdravotní požadavky pacientů, lékařů a zdravotnických organizací. Portfolio společnosti Novartis zahrnuje kromě revmatologie také terapeutické oblasti kardiologie, dermatologie, neurologie, diabetologie, pneumologie, imunologie, oftalmologie, onkologie a hematologie. Více na webu:
www.novartis.cz

Pfizer

V České republice byla společnost Pfizer založena v roce 1993. Zabývá se výzkumem, vývojem a prodejem humánních léčiv, a to i biologických či vakcín.

Více na webu:
https://www.pfizer.cz/

Sanofi

V České republice působí od roku 1992. Portfolio zahrnuje inovativní léky, generické léčivé přípravky nebo volně prodejné léky či vakcíny.

Více na webu:
http://www.sanofi.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Pojišťovna byla zřízena zákonem č. 551/1991 sb. S téměř 6 miliony klientů je lídrem českého systému veřejného zdravotního pojištění již 31 let. Na léčbu svých pojištěnců vydá v roce 2023 více než 270 miliard Kč. VZP má uzavřené smlouvy s 96 % praktických lékařů a s více než 41 tisíci zdravotnickými zařízeními, svým pacientům zajišťuje péči na vysoce specializovaných pracovištích. Má i nejširší síť poskytovatelů lázeňských léčebně rehabilitačních služeb.

Více na webu:
http://www.vzp.cz

UCB

Společnost UCB, se sídlem v Bruselu, je jednou z předních biofarmaceutických firem v celosvětovém měřítku.

Více na webu:
www.ucb.cz

Revma si nevybírá, ale spolu to zvládneme.

Zůstaňte s námi a odebírejte užitečné informace a pozvánky na akce na svůj email. Vaše zdraví začíná zde.