Powered by Smartsupp

Program Zdraví financované Fondy EHP 2014-2021


Projekt (ZD-MGS3-019)„Stabilizace a profesionalizace spolku Revma Liga Česká republika“ je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci projektu Zdraví.

 

 

O projektu

Projekt má organizaci pomoci se profesionalizovat a personálně stabilizovat. Záměrem je zachovat, ale také i rozšířit komunikační kanály zaměřující se na daná témata organizace, posílit personální kapacity, zkompletovat strategický plán organizace ve výhledu pěti let, zaškolit pracovníky organizace na profesionální úroveň, zkvalitnit obsah poskytovaných služeb, zajistit uživatelsky přátelské prostředí pro pacienty a potenciální členy (helpdesk), zajistit plán financování a fundraisingu spolku, realizovat PR a marketingové aktivity a další.

 

Výstup projektu

Hlavním cílem projektu je zmíněná profesionalizace
a personální stabilizace naší organizace.

Dílčí výstupy projektu jsou:

 1. Příprava strategického plánu na období 2022 – 2026
 2. Rozvoj obsahu a kvality služeb o Implementace cvičebního modulu, na kterém
  spolupracujeme s Norskou ligou proti revmatismu https://www.revmatiker.no.

   1. Překlad evropské Revma mapy.
   2. Plán webinářů, workshopů, seminářů.
   3. Vylepšení čtyř dílčích služeb – Hotline pro veřejnost, Hotline pro
    pacienty a obsahové vypracování balíčku podkladů pro preventivní a
    osvětové kampaně.

   

 3. Financování a fundraising (FR) strategie a FR plán
   1. Vytvoření fundraisingové strategie (plán na získávání zdrojů) pro
    činnost Revma Ligy ČR v souladu se strategií organizace. V plánu jsou
    dvě pilotní FR kampaně na veřejnost (individuální dárci) a na firemní
    sektor.

   

 4. PR a marketing
  1. Vytvoření komunikační strategie pro tři dílčí oblasti. Široká veřejnost,
   pacienti a potenciální členové, odborná veřejnost.

 

Příprava projektu

Organizace se spojila s Ing. Martinem Dítětem a společně podali roku 2021 žádost o podporu, ta byla následně schválena v plné výši. Spolkové kluby a skupiny v organizaci byly průběžně informovány o průběhu dotačního řízení. Koncem roku 2021  byl klubům představeno, že projekt byl 100% podpořen  a byli prezentovány jak hlavní výstupy projektu tak i odpovědné osoby, které budou realizovat dané kroky. Na projektu se začalo pracovat od ledna 2022.

 

Zahraniční partnerství

Zahraniční partnerskou organizací je Norsk Revmatikerforbund (https://www.revmatiker.no). Norská asociace revmatismu (NRF) je jasným hlasem ve veřejné diskusi a jednou z největších norských organizací pacientů s více než 34 000 členy. Podnikání je založeno na dobrovolné práci, demokratických procesech a solidaritě. Snaží se zajistit, aby každý, kdo má revmatickou diagnózu, dostal potřebnou kontrolu a léčbu a mohl mít dobrou kvalitu života bez ohledu na své zdravotní problémy. Role norského partnera bude spočívat ve spolupráci na implementaci cvičebního modulu a dále přenos dobré praxe pacientské organizace z Norska do ČR.

 

Kontaktní údaje

Michaela Linkova – Projektový manager + Manager obsahu kvality služeb
(michaela.linkova@revmaliga.cz) 731 644 350
David Kříž – Projektový manager + Manager PR, marketingu a fundraisingu
(koordinator@revmaliga.cz) 722 939 390

Edita Müllerová – zapojený člen vedení
Hana Týmrová – zapojený člen vedení
Ing. Martin Dítě – grantový specialista

 

 

Postup realizace projektu

Leden 2022
 • první meeting s managementu projektu + grantovým specialistou
  – management přebírá jednotlivé projekty a zařizuje odbornou záštitu pro dané výstupy

 

Únor 2022
 • kick-off meeting s norským partnerem
  – absolvování školení „Strategické plánování v neziskovém sektoru“
  – první meeting na přípravu dokumentu strategického plánu
  – nastavení pravidelných porad managementu projektu
  – start překladů norského cvičebního modulu

 

Březen 2022
 • meeting ohledně přípravy dokumentu strategického plánu organizace
  – partneři/sponzoři jsou seznámeni s vizí organizace ohledně norských fondů. Jsou jim představeny hlavní výstupy projektu
  – je zahájen výběr platformy pro projektové řízení
  – začíná se s přípravou nového workshopu pro lékaře

 

Duben  2022
 • pokračování příprav strategického plánu
  – začínají přípravné fáze k překladu evropské Revma mapy
  – účast na kongresu „Sekundární osteoporóza“
  – je zahájen výběr garanta pro oblast Fundraising
  – je zahájen výběr garanta pro oblast PR/Marketing
Květen  2022
 • o víkendu 7. 5. – 8. 5. probíhá Shromáždění delegátů, kde jsou do detailu představeny úkoly vyplývající ze strategického plánu
  – pokračují dokončovací práce na dokumentu strategického plánu
  – začínají příprava PR a marketingový výstupů k projektu (kick-off meetingy s partnery aktivity)
  – je zadán překlad evropské Revma mapy
  – je podaná první monitorovací zpráva k projektu
  – začíná příprava projektu HelpDesk pro pacienty
  – je uskutečněn workshop pro pacienty
Červen  2022

 

 • je dokončen dokument strategického plánu
 • začaly práce na PR a marketingové strategii organizace
 • jsou dokončeny překlady textů norského cvičebního modulu
 • začíná se hledat IT řešení pro HelpDesk a cvičební modul
Červenec  2022

 

 • proběhlo školení “PR a marketing pro neziskový sektor”
 • byly dokončeny analýzy pro přípravu fundraisingového plánu organizace
 • je dokončen překlad evropské Revma mapy
 • probíhají interní meetingy nad podobou HelpDesku a norského cvičebního modulu
Srpen   2022

 

 • uskutečnil se meeting s psycholožkou a koučkou k první revizi nového workshopu pro lékaře
 • uskutečnil se meeting k vyhodnocení a možnému rozvoji Revmaporadny (psychologická poradna, helpdesk)
 • byl vytvořen návrh IT řešení Helpdesku a odeslány poptávky
 • realizoval se online meeting ohledně IT řešení norského modulu a byla odeslána poptávka
 • proběhla revize celého obsahu norského modulu a byl vytvořen první návrh řešení pro ČR
 • byla oslovena revmatologická společnost k revizi Revma mapy
 • proběhlo doplňkové školení FR
 • připravily se 2 grantové žádosti o podporu v roce 2023
 • probíhají interní meetingy nad podobou HelpDesku a norského cvičebního modulu
Září 2022
 • příprava rozpočtů pro projekty 2023 (chatbot, Revma mapa, cvičební “aplikace”)
 • příprava FR aktivit spolku pro rok 2023
 • marketingová a PR propagace spolku
Říjen   2022
 • organizace se přihlásila do soutěže Neziskovka roku
 • příprava rozpočtů a plánů na rok 2023
 • komunikace se stávajícími sponzory/partnery spolku
 • realizace prvních dvou částí  nového pilotního workshopu pro lékaře v RÚ v Praze
 • příprava plánu témat webinářů 2023
 • příprava plánu workshopů 2023
Listopad   2022
 • příprava individuální fundraisingové sbírky “Audiokniha Žirafa Amálka” a všem materiálů s tím spojené
 • účast na projektu Miniakademie FR od Pacietského Hubu
 • realizace 3. části  nového pilotního workshopu pro lékaře v RÚ v Praze a celkové vyhodnocení s následným návrhem změn
 • 12.11. realizace workshopu “Komunikace (ne)jen s lékařem”
 • 21.11. realizace online webináře s gastroenterologem
 • poptávka spolupráce s Česko digital na projektu norský cvičební modul
 • 29.11. prezentace projektu NCM v Česko digital na All hand
 • 2. kolo výběrového řízení Neziskovka roku 2022

 

Prosinec   2022
 • 3. kolo výběrového řízení Neziskovka roku 2022
 • Marketingová a PR podpora individuální FR kampaně “Audiokniha Žirafa Amálka”
 • projekt norský cvičební modul se dostal do inkubace Česko digital a zahajujeme spolupráci s experty a dobrovolníky
 • 15.12. kulatý stůl s ČRS JEP
 • jsou vytvořeny předběžné plány na natáčení videí na rok 2023
 • pokračuje jednání ohledně spolupráce s Kladruby na projekt NCM
 • přípravné práce dokument “Optimální fungování helpdesku”
 • přípravné fáze na marketingových kampaních pro rok 2023
Leden 2023
 • velké setkání partnerů organizace a odborné společností organizace
 • dokončení všech rozpočtových plánů na rok 2023
 • cvičební modul odstartoval v komunitě Česko digital
 • projekt RevmaPoradna byl rozšířen o pacienty s myozitidou
Únor 2023
 • osobní schůzky se všemi partnery/sponzory organizace nad podporou v roce 2023
 • vyhodnocení individuální fundraisingové sbírky od organizace Svět neziskovek
 • příprava marketingové strategie pro odbornou společnost pro projekty (Evropská revma mapa, novinky na webu, Workshopy a Webináře 2023)
 • proběhla prezentace workshopu  “Komunikace” zdravotníkům v ÚVN
 • proběhlo živé vysílání (marketingová podpora pro projekt Evropská revma mapa)
Březen 2023
 • dokončeny práce na nové podobě webové stránky organizace
 • dokončena marketingová propagace projektu Evropská revma mapa (pro cílovou skupinu a relevantní skupiny)
 • proběhla revize a  úpravy workshopu “Komunikace ” pro lékaře a zdravotníky
 • byla natočena videa s fyzioterapeuty z Kladrub pro projekt Revma v klidu (cvičební modul)
 • realizoval se nový workshop “Jak se nebát o své nemoci mluvit” (podpůrná skupina)
Duben 2023
 • proběhl workshop “Jak (z)vládnout svoji (ne)moc, v Brně
 • proběhla prezentace projektů NF v rámci akce Kazuistiky v dětské revmatologii
 • proběhla prezentace na Shromáždění delegátů, jaké pokroky jsme učinili v rámci NF
 • byla natočena motivační videa pro projekt Revma v klidu
 • byla natočena všechna videa pro letošní ročník Akademie zdravotní gramotnosti (webináře/videa)
Květen 2023
 • byl aktualizován harmonogram projektu Revma v klidu
 • proběhla externí schůzka s tech. leadem Česko.Digtal ohledně nastavení procesu technického řešení
 • 27.5. 2023 se realizoval workshop “Komunikace (ne)jen s lékařem” v Brně
 • podařilo se nám získat grafičky v komunitě Česko.Digital na projekt Revma v klidu
 • hledáme novou posilu v technickém týmu Česko.Digital
 • pokračujeme v ostatních přípravách projektu Revma v klidu
 • připravujeme finální podklady pro chatbot
Červen  2023
 • inalizovali jsme obsah nového workshopu pro lékaře “Komunikace (ne)jen s pacientem”
 • 10.6. 2023 jsme realizovali rehabilitačni workshop pro pacienty se systémovou sklerodermií a myozitidou
 • prezentovali jsme projekt Revma v klidu na All hands Česko.Digital
 • hledáme novou posilu v technickém týmu Česko.Digital
 • byl implementován chatbot na stránky www.revmaliga.cz
 • 14.6. 2023 byl realizován on-line webinář “Zkvalitňujeme služby” (součastí byl chatbot)
 • 24.6. 2023 byl realizován Workshop “Jak zvladnout svoji (ne)moc” v Brně
 • 29.6. 2023 byl realizován nový workshop “Jak se nebát o své nemoci mluvit” fprmou podpůrné skupiny
 • pokračujeme v přípravách projektu Revma v klidu
Červenec  2023
 • zaměřili jsme se na analýzu současného CRM a poptali jsme možnosti CRM řešení na projekt Revma v klidu
 •  proběhlo on-line sezení s dvěmi společnostmi ohledně možného CRM řešení
 • pokračujeme v přípravách projektu Revma v klidu
Srpen  2023
 • 2.8.2023 proběhnul interní strategicky meeting
 • připravili jsme 2 x roll up na propagaci workshopů a Revmaporadny (instalováno v revmatologickém ústavu v Praze)
 • 26.8.2023 se realizoval VV Revma Ligy ČT
 • pokračujeme v přípravách projektu Revma v klidu
 • snažíme se posílit technický tým v komunitě Česko.Digital i mimo ni na projektu Revma v klidu