O nás

Revma Liga je společnost lidí s revmatismem, jejich rodinných příslušníků, přátel, lékařů, zdravotníků, sponzorů.

Cíle

  • zvyšování povědomí o revmatických chorobách
  • boj za plnohodnotný a rovnoprávný život zdravotně postižených
  • vytváření regionálních klubů RL v rámci ČR
  • spolupráce s mezinárodními organizacemi stejného zaměření

Pro pacienty

Dovolujeme si vás pozvat na letošní Shromáždění delegátů. Bude se konat 14. května od 10.30 hodin v Revmatologickém ústavu v Praze. Více informací naleznete v příloze.

14. 3. 2016, Praha – Pacienti se střední závažností revmatoidní artritidy by měli mít přístup ke všem léčebným možnostem, a to i k biologické léčbě. Ta je zatím v ČR hrazena jen lidem v nejtěžší fázi nemoci. Na mezeru v léčbě a její důsledky upozorňuje pacientská organizace Revma Liga ČR. Pacienti ve spolupráci s Ústavem lékového průvodce a zástupci České revmatologické společnosti vydali souhrn doporučení k léčbě – „White Paper“. Dokument představí 16. března 2016 na jednání Pacientské rady VZP.

Revma Ligu podporují:

Logo Abbvie Logo Lázně Jáchymov Logo Pfizer