Powered by Smartsupp

Pozvánka na jednání Shromáždění delegátů 2024

Aktuálně
27. března 2024

Vážení členové, podporovatelé spolku,

dovoluji si vás pozvat na jednání Shromáždění delegátů, které se koná dne 27. 4. 2024 od 11:00 hodin v přednáškové místnosti „Fara“, Revmatologický ústav, Na Slupi 450/4, Praha 2, Nové Město

Program 27. 4. 2024

 1. Zahájení jednání
 2. Volba předsedajícího jednání, zapisovatele a členů návrhové a volební komise
 3. Informace předsedkyně spolku
  1. Informace o grantech MZ ČR a Úřadu vlády
  2. EULAR konference červen 2024
  3. Plán činnosti na rok 2024
  4. Rozpočet na rok 2024
 4. Zpráva o hospodaření 2023 a zpráva revizní komise
  1. Sdělení o vedení účetnictví 2023
  2. Sdělení kontrolní komise k účetní závěrce
  3. Hlasování o schválení revizní zprávy
 5. Výroční zpráva 2023
 6. Projednání výše členského příspěvku pro rok 2025
 7. Projednání a hlasování o výši procentního odvodu členských příspěvků z klubů
 8. Diskuse/různé
 9. Volba předsedy, místopředsedy a členů kontrolní komise
 10. Zpracování a přijetí usnesení
 11. Závěr

 

Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem spolku. Jeho jednání se uskutečňuje nejméně jednou ročně a přítomni jsou zástupci – tzv. delegáti členů spolku. V každém klubu probíhá volba delegátů samostatně. Spolkoví členové vedení pod centrálou Revma Ligy ČR mohou v nejbližších dnech očekávat Google dotazník s návrhem jejich zástupců při jednání. V případě, že se chcete stát zástupcem členů na dalším jednání, uveďte toto v dotazníku. Těšíme se!

S pozdravem,

Edita Müllerová
předsedkyně spolku Revma Liga Česká republika, z. s.