Powered by Smartsupp

Získali jsme Značku spolehlivosti

Aktuálně
8. března 2024

Skupinu prověřených neziskovek s udělenou značkou spolehlivosti rozšířily v únoru 2024 Farní charita Litomyšl, Charita Beroun, MCU KOLOSEUM, Plzeňská krajská rada dětí a mládeže a Revma Liga Česká republika. Značka spolehlivosti byla současně obnovena organizacím Toulcův dvůr a Na počátku. Aktuálně se tak označením „Prověřená veřejně prospěšná organizace“ může pochlubit 42 českých neziskových organizací.

Značku spolehlivosti uděluje nezávislá Rada pro hodnocení spolehlivosti při Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR. Získání značky předchází důkladné hodnocení, které provádí zkušení experti na oblast řízení financování neziskových organizací. O obnovení značky musí organizace opětovně žádat vždy po čtyřech letech.

„Značku spolehlivosti mohou získat jen neziskovky, které dlouhodobě odvádí kvalitní práci, jsou dobře řízené a hospodárně nakládají se získanými prostředky. Značka tak vytváří bezpečné prostředí pro všechny, kteří se rozhodují a nemají třeba jasno, kterou neziskovou organizaci podpořit,“ uvedl Aleš Mrázek, hlavní metodik značky spolehlivosti. Podle něj se značka v českém prostředí dobře uchytila a úspěšně se rozvíjí. „Zájem organizací prokázat se touto značkou kvality vůči dárcům i veřejnosti roste. Důsledně však trváme na stanovených a poměrně přísných podmínkách, které organizace musí naplnit.“

„Do hodnocení spolehlivosti se veřejně prospěšné organizace hlásí dobrovolně. Proces udělení značky spolehlivosti v České republice kopíruje hodnocení veřejně prospěšných organizací ve světě. Jsme součástí sítě Charity Monitoring Worldwide, která sdružuje subjekty provádějící obdobná hodnocení ve 20 zemích světa,“ upozorňuje na mezinárodní rozměr značky spolehlivosti Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

O Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)

Asociace sdružuje více než 100 neziskových organizací, které se hlásí k hodnotám transparentnosti a spolehlivosti, dlouhodobě usiluje o rozvoj soukromého dárcovství a celkovou kultivaci legislativního prostředí pro fungování neziskového sektoru. V současné době prosazuje například trvalé zakotvení možnosti snížení daňového základu pro daň z příjmu až o 30 %, pokud plátce podporuje veřejně prospěšné aktivity.

Od roku 2014 AVPO ČR spravuje značku Prověřená veřejně prospěšná organizace (značku spolehlivosti), která funguje jako garance pro dárce. Značka splňuje standardy, které vydává mezinárodní asociace Charity Monitoring Worldwide a od roku 2015 je též součástí vládou garantovaného Národního programu Česká kvalita. V současné době se může touto značkou prokázat celkem 42 neziskových organizací. Jejich seznam AVPO ČR zveřejňuje na webové stránce www.znacka-spolehlivosti.cz.