Členství


Revma si nevybírá, ale spolu to zvládneme.


Členstvím ve spolku vyjádříte sounáležitost a podporu činnosti vykonávané spolkem. Základní povinností člena je úhrada ročního členského příspěvku ve výši 300 Kč. Člen starší 18 let má právo volit a být volen do orgánů spolku či klubu, má právo využívat slev a výhod člena. Více o členství se dozvíte ve stanovách spolku zde.

Zapojte se i Vy do dění v Revma Lize ČR
a pomozte nám pomáhat.

Vyberte si klub ve vašem okolí a nebo zvolte spolkové členství.
Rozdíl je jen v tom, zda se chcete účastnit pravidelných schůzek klubu či nikoliv.

Spolkové členství je vhodné pro ty, kteří chtějí využívat výhod členství, ale nemohou nebo nechtějí pravidelně navštěvovat klub. Činnost se odehrává především na sociálních sítích.

Klubové členství je vhodné pro ty, kteří se chtějí účastnit programů organizovaných klubem a pravidelně se setkávat.

Odesláním přihlášky dáváte spolku Revma Liga Česká republika výslovný souhlas se zpracováním dat dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Vámi zaslané údaje slouží pouze pro vnitřní potřeby spolku RLČR a nebudou poskytnuty jakýmkoliv třetím osobám.
Poskytovatelé SLEV pro členy spolku:


Léčebné lázně Jáchymov
Léčebné lázně Jáchymov
městský hotel Bobík
Městský hotel Bobík
lázně Třeboň
Slatinné lázně Třeboň

Chci se stát členem klubu