Rozhodnutí valné hromady

15. srpna 2011

Rozhodnutím valné hromady ze dne 14. 5. 2011 a přijetím a odsouhlasením nového návrhu stanov budou mít všechny pobočky v rámci ČR svou právní subjektivitu. Přínos bude především ve zjednodušení fungování poboček a možnosti čerpání finančních prostředků v rámci příslušných regionálních měst či krajů.