Pacienti dostali průvodce, který jim ukáže cestu v bludišti léků

17. října 2015

Upozornit na úskalí zdravotnického systému a nesprávné užívání léků v běžné praxi – to je úkolem Ústavu lékového průvodce, který funguje od dubna letošního roku. Chce zprostředkovat informace jak pacientům, tak také odborné veřejnosti.

Jak říká předseda správní rady ústavu a respektovaný přední český onkolog prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.: „Ukazuje se totiž, že i dobře míněné informace vážených autorit mohou být protichůdné a nesrozumitelné pro lékařskou praxi. Situace je pak nepřehledná nejen pro pacienty, ale někdy také pro samotné lékaře. Zvláště v době internetu, kdy snadno můžete získat zcela protikladné zprávy o nemocech a jejich léčení, je důležité, aby lidé věděli, kde získat seriózní a vědecky ověřené informace,“ a právě to je hlavním úkolem ústavu.

Ústav lékového průvodce zprostředkuje zájemcům informace týkající se užívání léčiv, vedlejších účinků nebo jejich dostupnosti. Současně bude prostředníkem mezi pacienty, zdravotníky, zástupci státní správy i dodavateli při řešení konkrétních problémů týkajících se lékové oblasti.

Naší snahou je vytvořit místo, kam se mohou se svými podněty obracet pacienti i odborníci. Zprostředkujeme předání témat příslušným institucím a budeme hlídat další řešení,“ upřesňuje PhDr. Ivana Plechatá, ředitelka ústavu.

Kromě dalších projektů, realizuje lékový průvodce ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv E-poradnu, na kterou se mohou obrátit všichni, kdo mají pochybnosti o lécích, které užívají. Na jejich dotazy odpovídá zkušená farmaceut, který má zázemí velmi zkušených klinických farmaceutů. Na poradnu je možné obrátit se prostřednictvím webové stránky www.lekovypruvodce.cz nebo přímo prostřednictvím e-mailu info@lekovypruvodce.cz.