Powered by Smartsupp

Léčba k cíli pohledem profesora Vencovského

20. dubna 2016

*Profesoru Vencovskému, z Revmatologického ústavu v Praze, jsem zaslala několik otázek k tématu “léčba k cíli”. Pokud vás zajímají jeho odpovědi, čtěte dál…*
*(E. M.)*

**Jak Česká revmatologická společnost zajišťuje informovanost o léčbě k cíli mezi revmatology?**

Léčba k cíli je neustálým tématem všech našich vědeckých a edukačních setkání. Při každé přednášce týkající se léčby revmatoidní artritidy je léčba k cíli zmiňována jako nejdůležitější přístup k terapii. Je také součástí našich publikovaných doporučení k léčbě. Samozřejmě, že je důležitý výběr použitých léčiv k terapii, ale koncept léčby k cíli nám říká, že je to především strategie častého měření a hodnocení efektivity léčby, která vede k největšímu úspěchu z hlediska dlouhodobého osudu nemocných.

**Pracují všichni revmatologové v souladu s principem léčby k cíli?**

Přesná čísla v tomto smyslu u nás neznám, ale myslím, že tato strategie je uplatňována v nadpolovičním počtu nemocných. V uplynulém týdnu jsem měl přednášku na konferenci v Berlíně, kde jsem také hovořil o léčbě k cíli a požádal posluchače, aby upřímně odpověděli, jak často tuto strategii důsledně používají. Pomocí hlasovacího zařízení se ukázalo, že přes 70% lékařů užívá důsledně léčbu k cíli u více než 60% nemocných a více než 50% lékařů u 80-100% nemocných. Stoprocentně to nejde nikdy, vzhledem k různosti nemocných, přítomnosti dalších onemocnění, anamnéze léčby, náchylnosti k infekcím, snášenlivosti léků atd. Pokud výše uvedené hlasování odráží skutečnost, je to poměrně dobrý výsledek a povědomí o této strategii je slušně rozšířené.

**Jak může pacient ovlivnit přístup lékaře a jeho přístup k léčbě?**

Léčba má být vždy aplikována po vzájemné diskuzi pacienta a lékaře. To zdůrazňují všechna doporučení. Lékař by měl vysvětlit možnosti léčby, ve kterých by měl uvést možné přínosy, ale i rizika zamýšleného postupu. Rozhodnutí jak postupovat by tedy mělo být sdílené. Pacient by měl takový přístup očekávat a vyžadovat.