Powered by Smartsupp

Rok se s rokem sešel a je to tu

Aktuálně
20. dubna 2019

Oznamujeme, že dne 18. 5. 2019 se uskuteční jednání shromáždění delegátů, což je nejvyšší orgán spolku Revma Liga Česká republika. Jednání se může účastnit každý řádný člen, který má zájem aktivně se podílet na činnosti spolku. Hlasovací právo mají volení zástupci klubů a spolkových členů (více o orgánech spolku ZDE)

Letošní rok bude vyjímečný

Jestli si pokládáte otázku proč by měl být letošní rok vyjímečný, pak vězte, že budeme probírat strategii do následujících let. V letošním roce totiž končí volební období stávajícího vedení spolku včetně kontrolní komise, to znamená, že budeme bilancovat a volit nové zástupce i cíle spolku.

Stále hledáme nové aktivní členy spolku, tak do toho pojďte s námi!

“Jsem moc ráda, že máme dostatek aktivních lidí v regionech. Předsedkyně klubů jsou úžasné a já si nesmírně vážím jejich každodenní práce. Přibývá aktivních členů v klubech, ale máme trochu potíže s  činností v centrále, přibývá totiž administrativy a bohužel nepřibývají zdroje. Musíme se vážně zamyslet nad strategií do dalších let a stanovit si priority. Pevně věřím, že na shromáždění delegátů společně určíme správný směr, aby činnost byla udržitelná v následujících letech.” říká Edita Müllerová, stávající předsedkyně spolku.

Můžete to být právě vy!

Volit a být volen do orgánů spolku má každý řádný člen starší osmnácti let, volební období zástupců spolku je pětileté. Chcete-li se aktivně zapojit a stát se jedním z volených zástupců, tak teď máte šanci! Volen bude předseda spolku, místopředseda a členové kontrolní komise.

Svou kandidaturu můžete oznámit formou motivačního dopisu na e-mail renata.majgotova@revmaliga.cz
Uveďte prosím své jméno, věk, kontaktní telefon a svou vizi toho, jak si představujete Revma Ligu za pět let. Termín oznámení kandidatury je stanoven do 10. 5. 2019
Chcete-li se jednání zúčastnit jako host bez hlasovacího práva, na e-mailu výše si rezervujte své místo co nejdříve, kapacita sálu je omezena. Těšíme se na Vás!

Pozvánka na jednání shromáždění delegátů