Powered by Smartsupp

Akademie zdravotní gramotnosti

Aktuálně
19. prosince 2021

Co je Akademie zdravotní gramotnosti?

Projekt pacientské organizace Revma Liga Česká republika, který připravila nejen pro své členy a sledující v roce 2021.

Jedná se o sérii webinářů a jednoho instruktážního videa, zaměřených na správnou farmakoterapii. Hlavním cílem je srozumitelnou formou přiblížit informace o léčivech, které jsou v souvislosti s revmatickými nemocemi podávány.  Porozumění samotné léčbě, jde totiž ruku v ruce se správnou a účelnou farmakoterapií, která je jedním s klíčových parametrů vedoucích k úspěšnosti léčby. Projekt Akademie zdravotní gramotnosti se zaměřuje jak na mechanismus účinku léčivých přípravků, tak na jejich správné užívání, možné nežádoucí účinky a další s léčivy související informace. V každém webináři je vždy prostor pro autentické dotazy a zaměření se na oblasti, která diváky nejvíce zajímají.

Jaká jsou témata projektu?

Aplikace biologické léčby

Kde je možné projekt sledovat?

Všechna vysílání jsou k dispozici ke zpětnému zhlédnutí na YouTube kanále organizace Revma Liga ČR. Celkem bylo odvysíláno více než 200 minut záznamu a počty zhlédnutí jsou více než 4 tisíce.

Jak bude projekt pokračovat?

Pro následující rok připravujeme další přínosná témata a nová vysílání, která jsou identifikována a následně realizována na základě diskuse s odborníky v rámci tzv. Odborného panelu Revma Ligy ČR.

Děkujeme partnerům projektu v roce 2021! Bez podpory by webináře vznikaly jen velmi těžko. Předními partnery jsou:

Česká revmatologická společnost ČLS JEPČeská revmatologická společnost ČLS JEP

Ministerstvo zdravotnictví České republikyMinisterstvo zdravotnictví

Amgen