Máte nárok na lázeňský pobyt?

2. prosince 2018

Jak žádat a co je potřeba pro lázeňský pobyt?

 

Jak probíhá schvalování lázeňské péče a kdo rozhoduje o tom, zda má pacient na lázeňskou péči nárok?

 

Lázeňskou péči doporučuje pacientovi na základě zdravotního stavu jeho ošetřující lékař. V praxi to znamená, že lázeňskou péči zpravidla doporučuje odborník-specialista pro jednotlivé druhy onemocnění tak, jak je uvedeno u jednotlivých indikací v indikačním seznamu. Doporučení, minimálně v rozsahu odborného nálezu, pro který se doporučuje lázeňská léčba, může být uvedeno buď přímo na tzv. návrhu na lázeňskou péči (dále jen „návrh“), nebo jako k němu přiložená lékařská zpráva. Na základě tohoto doporučení pak registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci podává řádně vyplněný návrh na lázeňskou péči na smluvně a místně jemu příslušné regionální pracoviště VZP ČR (nebo vaší zdravotní pojišťovny) pro správu agendy léčebně rehabilitační péče. V předloženém návrhu revizní lékař posuzuje oprávněnost nároku na úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění přísně podle podmínek tzv. indikačního seznamu  a příslušného zákona.

V případě, že to zdravotní stav pacienta prokazatelně vyžaduje a jsou splněny všechny platnými právními předpisy stanovené podmínky pro legitimní úhradu, je návrh na lázeňskou péči revizním lékařem potvrzen pro požadovaný nebo příslušný typ péče. Revizní lékař totiž může v odůvodněných případech místo navrhované komplexní lázeňské péče schválit úhradu příspěvkové formy lázeňské péče, u které je z veřejného zdravotního pojištění hrazena veškerá předmětná zdravotní péče (zdravotní služby), pacient si hradí ubytování a stravování.

Pokud revizní lékař neschválí („nepotvrdí“) úhradu návrhu na lázeňskou péči, vydá „vyjádření“, tj. na návrhu vystavujícímu lékaři nebo v průvodním dopise klientovi uvede věcné zdůvodnění zamítnutí (nepotvrzení) návrhu, tedy úhrady lázeňské péče a připojí stručné poučení o možnosti podání odvolání do 15 dní od vrácení návrhu a to řediteli Odboru zdravotní péče regionální pobočky VZP ČR (nebo vaší pojišťovny). Odvolání podává (měl by podávat) zpravidla ošetřující, resp. lékař, který lázeňský návrh vystavil. Podat písemnou žádost o přehodnocení rozhodnutí revizního lékaře samozřejmě může podat také pacient nebo jeho rodina.

Zdroj: https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/schvalovani-lazenske-pece

 

 Kam do lázní?

 

VII _NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina A i B (síranová a sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2) u indikace VII/3, VII/5, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, přírodní minerální voda uhličitá u indikací VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/11, VII/12 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje.

Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně rentgenového vyšetření (RTG) ne staršího 2 let (popis snímků), další případné požadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikací.

 

VII/4

Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče.

Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).

Základní léčebný pobyt: 

K 28 dnů

V remisi.

Možnost prodloužení.

Opakovaný léčebný pobyt: 

K 28 dnů

V remisi.

1x v průběhu 24 měsíců.

Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců. Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.

Lázeňské místo:

Bechyně

Bludov

Buchlovice

Františkovy Lázně

Hodonín

Jáchymov

Karlova Studánka

Karlovy Vary

Karviná

Klášterec nad Ohří

Klimkovice

Konstantinovy Lázně

Kostelec u Zlína

Lázně Bělohrad

Lázně Bohdaneč

Lázně Kundratice

Lázně Kynžvart

Lázně Libverda

Lázně Toušeň

Lednice

Luhačovice

Mariánské Lázně

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Poděbrady

Slatinice

Teplice

Teplice nad Bečvou

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

 

XXII _NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (vyjma XXII/1).

Vyšetření: Podle kliniky a dynamiky onemocnění, klidová elektrokardiografie (EKG) – s výjimkou prosté dyslipidemie, u operací srdce echokardiografické vyšetření.

XXII/2

Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy

Základní léčebný pobyt: 

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

 

Opakovaný léčebný pobyt:

K 28 dnů

1x v průběhu 24 měsíců,

při recidivě v návaznosti na ukončení akutní fáze i dříve.

Možnost prodloužení.

 

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění

Aktivita zánětlivých procesů.

Bakteriální endokarditis.

Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA).

Pokročilá atrioventrikulární blokáda.

Maligní komorové arytmie.

 

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dětské lékařství, dětská revmatologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Lázeňské místo:

Františkovy Lázně

Klimkovice

Lázně Kynžvart

Luhačovice

Poděbrady

Teplice nad Bečvou

 

 

XXX_NEMOCI KOŽNÍ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná – hypertonická, přírodní peloid z lokálního zdroje – sirný u indikací XXX/1, XXX/2 a XXX/7 (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady).

Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací XXX/1 a XXX/2.

Vyšetření: Vyšetření dermatovenerologické s uvedením dosavadního léčení.

 

XXX/4

Sklerodermie

Základní léčebný pobyt:

K 28 dnů

Možnost

Opakovaný léčebný pobyt:

K 28 dnů

Možnost

 Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění

Mikrobiální ekzém. Maligni a progredující formy sklerodermie

 

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Dostupnost zdravotnického pracovníka:

Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog

Lázeňské místo:

Klimkovice

Luhačovice

Velké Losiny

 

 

Zdroj: https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/platny-indikacni-seznam-pro-lazenskou-peci_3241_3.html

 

 

Celý PDF dokument včetně znění vyhlášky 2/2015 Sb. naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví.