Powered by Smartsupp

Webová stránka pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou

Onemocnění
19. prosince 2021

Představujeme vám edukační portál www.bechterevovanemoc.cz, který přináší kvalitní a odborně podložené informace. Cílem tohoto webu pro pacienty je rozptýlit mýty, jež kolem onemocnění panují, a soustředit na jednom místě všechny podstatné informace o ankylozující spondylitidě neboli Bechtěrevově nemoci. Na webových stránkách najdete o tomto revmatickém onemocnění téměř vše, a to v podobě vědecky ověřených poznatků a ve srozumitelné formě.

Přesné a srozumitelné informace

Pacientské webové stránky www.bechterevovanemoc.cz byly vytvořeny ve spolupráci s Revmatologickým ústavem v Praze a Českou revmatologickou společností. Projekt je určen pacientům a jeho odborným garantem je revmatolog a imunolog prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., vedoucí Vědeckovýzkumného centra Revmatologického ústavu. Jeho záštita nad projektem je zárukou toho, že se k vám dostanou jen přesné, kvalitní a podložené informace. Nejčastější mýty o ankylozující spondylitidě vyvrací ve svém videu právě garant projektu prof. Vencovský a podotýká, že existuje celá řada dezinformací.

Portál nabízí především základní informace o ankylozující spondylitidě a všech jejích formách. Obsah je připraven v uživatelsky přívětivé podobě, je doplněn obrázky a někdy také názornými videoukázkami nebo vzdělávacími spoty. Web je uspořádán jednoduše tak, aby se čtenář rychle zorientoval, pochopil téma a další informace nemusel hledat jinde. Portál je určen všem, kteří chtějí poznat podstatu onemocnění a možnosti léčby.

Základem je včasné rozpoznání příznaků

Bechtěrevova choroba je často diagnostikována se zpožděním, které může být někdy velmi dlouhé, někdy i sedm až devět let. Důležité je rozpoznat příznaky a typické projevy včas a zahájit adekvátní léčbu.

Portál je praktickým průvodcem nejen pro ty, kdo si od lékaře diagnózu onemocnění vyslechnou, ale také pro jejich rodinu a nejbližší. Snahou je vzdělat pacienty v tom, jaká omezení je čekají a co je možné udělat pro to, aby si život s tímto onemocněním ulehčili.

V sekci Co je to? najdou informace o tom, jak nemoc vzniká, o příčinách onemocnění, jejím rozšíření a formách. Rubrika Mám to? přináší základní informace, popisuje příznaky, vyšetření a obsahuje test. Celá jedna část webu je věnována problematice léčby, a to jak farmakologické, tak nefarmakologické.

Vítané jsou ukázky nejrůznějších forem cvičení. Pacienti zde najdou také instruktážní videa. V sekci Život s nemocí se pak pacienti a jejich nejbližší mohou dozvědět o nejrůznějších aspektech vyrovnávání se s chorobou. Najdou zde například základní dietní doporučení a tipy pro zdravější životní styl, upozornění na nejčastější přidružená onemocnění a také praktické informace o pracovní a sociální problematice ankylozující spondylitidy. Přečtou si zde o zvýšené ochraně bechtěreviků na trhu práce a možnostech pracovního uplatnění nebo o tom, jak zažádat o invalidní důchod. Prostor je věnován rovněž informacím o příspěvcích na pomůcky a péči pro zdravotně postižené a o průkazu osoby se zdravotním postižením, pokud se jich tyto kompenzace poskytované českým sociálním systémem týkají.

Více informací najdete na www.bechterevovanemoc.cz