Powered by Smartsupp

O onemocnění “Revmatoidní artritida”

Revmatoidní artritida
16. března 2023

Revmatoidní artritida (RA) je onemocnění, které může postihnout lidi od dětství až po stáří.

 

Její výskyt se pohybuje kolem 1 procenta, a je tak nejčastější inflamatorní příčinou invalidity. Zatímco její přesné příčiny nejsou dosud známy, je spojena se silnou genetickou složkou, která se projevuje častým výskytem onemocnění v rodině, a to zejména v souvislosti s geny imunitního systému.

 

  • Riziko zvyšují také faktory životního prostředí, zejména kouření a s ním související plicní choroby a změny mikrobiálního složení slizničních povrchů.
  • K dalším faktorům životního stylu patří obezita, nedostatek vitaminu D, nižší dosažené vzdělání; zmiňuje se i nižší spotřeba alkoholu. V posledních dvou desetiletích došlo k pozoruhodnému pokroku v několika klíčových oblastech

 

Léčba onemocnění

  • Zaprvé jsme vyvinuli několik nových “biologických” (cílených) léčebných postupů založených na lepším pochopení patogeneze onemocnění – mezi hlavní příklady patří inhibitory receptoru TNF a IL-6 spolu s léky zaměřenými na klíčové buňky imunitní odpovědi, jako jsou B a T buňky. V poslední době byly vyvinuty nové malé molekulární (perorální) léky, které přinášejí významné výhody.
  • Za druhé jsme zjistili, že bez ohledu na volbu léku klíčové strategie včasné léčby a léčby zaměřené na definovanou aktivitu onemocnění významně zlepší výsledky. Je proto nezbytné stanovit včasnou diagnózu a rychle potlačit zánět, čímž se sníží riziko poškození, které obvykle bez takového postupu následuje.

 

Důležitá je včasná léčba onemocnění

Poškození kloubů pak neúprosně vede ke ztrátě funkce a dlouhodobé invaliditě. V neposlední řadě je všeobecně známo, že RA je spojena s dalšími komorbiditami, zejména s těmi, které dopadají na cévní systém (častější srdeční infarkty a mrtvice), mozek (zvýšený výskyt depresí), kosti (zvýšené riziko osteoporózy a zlomenin) a přispívají ke zvýšenému výskytu některých druhů rakoviny (zejména plic a lymfomů).

 

Informace čerpají z překladu dokumentu Evropská revma mapa. Projekt vznikl díky podpoře Norských fondů. Projekt (ZD-MGS3-019)„Stabilizace a profesionalizace spolku Revma Liga Česká republika“ je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci projektu Zdraví.