Powered by Smartsupp

Pozvánka na členskou schůzi

2. dubna 2016

                                                              Pozvánka

                                              Výbor Revma ligy v ČR,klub Tábor

                                                                svolává

                                                      Členskou schůzi klubu

                                Termín konání: úterý 12. 4. 2016 v 16:00 hod.

                                Místo konání: zasedací místnost interního oddělení Nemocnice Tábor, a.s

                                Program:

                               -prezentace účastníků

                               -určení zapisovatele

                               -volba návrhové a mandátové komise

                              -zpráva o činnosti klubu za rok 2015

                              -zpráva o hospodaření klubu za rok 2015

                              -zpráva revizorky klubu

                              -plán činnosti na rok 2016

                              -rozpočet na rok 2016

                             -volba účastníků na Shromáždění delegátů

                             -schválení výše členského příspěvku na rok 2016

                            –diskuse

                            – schválení zpráv a usnesení

                           -závěr

            K jednání se srdečně zvou:

                            -členové RL v ČR, klub Tábor