Květnová pravidelná schůzka

11. června 2015

V květnu se sejdeme k pravidelné schůzce v obvyklém čase a jako vždy v zasedačce interny Nemocnice Tábor, a.s. Poslechneme si přednášku hasiče, tedy příslušníka HZS Tábor. Bude nám povídat především o prevenci požáru a o tom, co máme dělat, když už se k nějaké neblahé události připleteme. Je třeba si připravit spoustu otázek, abychom uměli na ohýnku bezpečně upéct vuřty, ale i zvolit vhodný hasicí přístroj a zavolat pomoc.