Powered by Smartsupp

Světový den revmatismu v Pardubicích

3. listopadu 2018

Pardubický klub si 12. října připomněl veřejnou prezentací v Atriu Palaci v Pardubicích Světový den revmatismu. Pozvánku na naši akci odvysílal Český rozhlas Pardubice a otiskl Týdeník Pernštejn a MF dnes. Někteří návštěvníci za námi tedy dorazili na základě těchto pozvání.

Pro všechny kolemjdoucí a zájemce jsme měli připravené vzorky kloubní výživy Geladrink od našeho klubového sponzora – firmy Orling z Ústí nad Orlicí. Nikdo tedy neodcházel s prázdnou, snad bohatší o informace, které jsme se snažili poskytnout, tak o brožurky pro nějaké to čtení ke kafíčku na doma.
Děkujeme také tímto firmě Orling (www.orling.cz) za finanční dar na činnost našeho klubu. Spojení s naší pardubickou Revma Ligou není náhodné. Zakládajícím spolumajitelem firmy byl pardubický rodák, lékař prof. Mudr. Milan Adam, DrSc, světově uznávaný odborník v revmatologii a biochemii pojiva. Pan profesor působil jako lékař v Revmatologickém ústavu (tehdejší VÚCHR) a zasloužil se o rozšíření ústavu do dnešní podoby. Jako první na světě popsal vazbu soli zlata na kolagen při artritidě a změnu syntézy chrupavkového kolagenu typu II na typ I a III při patologických změnách v chrupavce, vliv kolagenních peptidů na příznaky osteoartrózy i distribuci kolagenních peptidů do buněk tkání kloubního systému. Za svůj život obdržel mnohá čestná vyznamenání, např. Státní cenu,  či cenu UNESCO za celoživotní přínos lékařské vědě…
Profesor Adam byl člověk praktický a uvažující komplexně – při léčbě svých pacientů se vždy snažil obsáhnout nejen pouhý jeden aspekt daného problému, ale pokud možno „obě strany jedné mince“. Tímto způsobem se snažil po celý svůj život přistupovat jak k pacientům jako lidem a ne jako k pouhým objektům zkoumání, tak k praktikování medicíny celkově.
Tento sociální přístup aplikoval rovněž na problém revmatických chorob, které zapadaly přímo do oboru, jehož zkoumání zasvětil takřka celý život. Profesor Adam nebyl spokojen s pohledem, skrze nějž společnost v jeho době vnímala revmatické choroby. Jelikož nebývají smrtelné, bývají často podceňovány. MUDr. Adam tvrdí, že se to děje neprávem – revmatická onemocnění totiž nejenže výrazně snižují kvalitu života, ale rovněž působí i značné ekonomické ztráty a to vlivem vysoké rozšířenosti a často těžkého průběhu.
A nám je ctí, že můžeme spolupracovat s odborníky na klouby. Protože klouby – to je naše! 🙂

Jsme rádi, že se nám akci zdařilo uspořádat bez komplikací a brzy opět vyjedeme s tím naším “revmacirkusem” mezi lidi a budeme připomínat, že revma není jen nemoc starých lidí a že existuje pacientská organizace Revma Liga ČR, kde si lidé s revmatickými nemocemi mohou sdělovat své zkušenosti. Protože: “Revma si nevybírá, ale spolu to zvládneme!”