…..zůstáváme stále činní a pokračujeme

31. března 2019

Členské schůze se konají pravidelně a to třetí pondělí v měsíci v 15 hodin a cvičení s fyzioterapeutkou Alicí každé pondělí v budově oblastního spolku ČČK,ulice Červeného kříže 1672/4, Moravská Ostrava. Dne 15.1.2018 se konala volební schůze, na které byl zvolen nový výbor klubu RL Ostrava a schváleno jeho pokračování. Poté byl přijat plán práce a akcí na rok 2018. Na svou nemoc nemusíte být sami , jste srdečně zváni mezi nás.