Schůzka s přednáškou

16. května 2014

Všem členům na vědomí, termín květnového setkání 19.5.2014!

Přijďte mezi nás!