Šála děda Praděda

2. ledna 2014

Klub v Ostravě se také zapojil do projektu Šála děda Praděda . Cílem je uplést šálu dlouhou jako je výška Pradědu – 1492 metrů.

Jehlicím zdar!
Pokud máte zájem se přidat kontaktujte klub v Ostravě.