Rekondiční víkend

25. března 2014

I. Rekondiční víkend v Beskydech,Hotel P.Bezruč,Malenovice

5.+6.4.2014.