Kde lze nalézt spolehlivé informace o myozitidě?

30. května 2021

Na základě mnohaletých diskuzí na mezinárodní úrovni se odborníci shodli na tom, že k rozvoji oboru pro zdravotníky a k zajištění informovanosti pacientů s myozitidou je nutná mezinárodní společnost.

Mezinárodní společnost o myozitidě (iMyoS) byla založena v roce 2019.

O dva roky později ke konci května, který je označován jako měsíc povědomí o myozitidě, byl spuštěn oficiální web této společnosti poskytující důležité informace pro všechny zainteresované: http://imyos.org.