Powered by Smartsupp

Bezpečné cvičení s myozitidou

26. října 2020

Jak nastavit bezpečné cvičení pro pacienty s myozitidou? – zaměření probíhajícího mezinárodního projektu 

Jak již víme, cvičení s pacienty trpící myozitidou bylo v minulosti zakázané kvůli obavám ze zhoršení aktivity nemoci a zvýšení již přítomného zánětu svalů. Nicméně, v dnešní době je publikováno více než 35 studií o vlivu cvičení na průběh a aktivitu této nemoci. Výsledky všech těchto studií demonstrovaly, že fyzická aktivita je předpokládanou bezpečnou volbou nefarmakologické terapie. Dokonce u některých studií výsledky naznačují i benefit ze cvičení, ve smyslu snížení aktivity onemocnění. Různorodost všech těchto studii však spočívá v hodnocení účinku cvičení u pacientů s myozitidou z více pohledů: doby zkoumání, stadia onemocnění, zkoumání různých aspektů zdraví, aktivity onemocnění, zkoumání zánětu ve svalu a jeho metabolismu a dalších parametrů. Z důvodů širokého spektra uvedených hledisek vyvstala potřeba nezbytné mezinárodní spolupráce týmů zabývajících se pacienty s touto diagnózou. Na základě těchto potřeb byl iniciován i probíhající projekt, který má za cíl provést revizi současné mezinárodní odborné literatury, resp. vědecky podložených studií o vlivu cvičení u dospělých a juvenilních pacientů trpících myozitidou. Výsledkem tohoto výzkumného procesu bude několik publikací, které představí důležité pokyny a doporučení ohledně bezpečnosti a účinnosti cvičení.

Následně by měl tým skládající se z odborníků na myozitidy a pacientů s myozitidou vypracovat konsenzuální pokyny (doporučení) pro cvičení a také vyvinout vzdělávací materiály o cvičení pro pacienty a poskytovatele zdravotní péče.

Projekt byl iniciován pracovní skupinou, “The International Myositis Assessment and Clinical Studies” (IMACS) Group, zejména zvláštní zájmovou skupinou  IMACSu pro rehabilitaci a cvičení.  Na jeho realizaci se podílí několik týmů skládajících se z odborníků na myozitidy z různých části světa (lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů) a pacientů trpících touto chorobou, též z různých části světa.

Proces zmíněného probíhajícího výzkumu koordinuje pracovní skupina pod vedením prezidentky IMACS, zájmové skupiny pro rehabilitaci a cvičení, Dr. Helene Alexanderson (Švédsko) a její viceprezidentky Dr. Maje Špiritović (Česká republika) a dalších světových expertů na myozitidy – Dr. Tae Chung (USA), Dr. LesleyAnn Saketkoo (USA) a mnoho dalších.  Pacienty s myozitidou  ve zmíněné pracovní skupině zastupují Ingrid de Groot (Nizozemsko) a Dr. David Mochel (USA). Českou republiku v tomto projektu reprezentuje pacientka Olga Drápalová, předsedkyně skupiny Myozitida

V současné době je projekt v druhé fázi, ve které jsou identifikována rizika jednotlivých hledisek cvičení publikovaných v zahrnutých studiích. O jeho dalším vývoji a výsledcích Vás budeme informovat v prvních měsících následujícího roku.