Klub Revma Ligy v České Lípě

19. června 2014

"Neseďte sami doma a přijďte mezi nás!"

Toto je naše heslo od února 2002, od  počátku naší existence a vzniklo ze životní zkušenosti při onemocnění revmaoidní artitidou naší předsedkyně Jiřiny Medkové. 

V České Lípě se pravidelně scházíme každý druhý čtvrtek v měsíci v 16:00 v restauraci Jihočeská restaurace u Bohouše (naproti autobusovému nádraží). Od majitele restaurace Bohuslava Palounka máme k dispozici zdarma již 12 let nekuřácký salon ve velmi příjemném prosředí. Dobré jídlo a pití je samozřejmostí.

S naší partou pořádáme pravidelně výlety, semináře, rekondice i sportovní aktivity, jako je například plavání a cvičení v českolipském bazénu dotované Revma Ligou v ČR. Také jsme si oblíbili společná setkání na zahradách některých našich členů. Tyto akce připravujeme na různá témata a zaměření, např. ochutnávka vín, zajímavé přednášky, ukázky různých zdravotnických i jiných produktů apod.  

Samozřejmostí je účast na akcích pořádaných Revma Ligou v ČR, jako je například Revmaden, literární soutěž o cenu Edgara Stena či pletení Šály přátelství pro rozvíjení spolupráce mezi Slovenskou a Českou Revma Ligou.

V případě Vašeho zájmu o jakékoliv další informace kontaktujte předsedkyni Jiřinu Medkovou. 

Přejeme hodně zdraví a hezké letní dny.