Powered by Smartsupp

Změna stanov

Aktuálně
8. ledna 2018

Změna stanov přijatá na shromáždění delegátů 4. 11. 2017 umožňuje řádnému členovi zapojit se do činnosti klubu, který je pro něj s ohledem na bydliště dostupný a nebo zvolit zapojení bez klubové příslušnosti. Tuto volbu může dát člen najevo bez dalších administrativních kroků tím, kam zaplatí svůj členský příspěvek pro následující rok. Bankovní spojení jednotlivých klubů jsou k dispozici na webových stránkách pod záložkou KLUBY.
Ti členové, kteří již nechtějí formálně patřit do klubu, mohou své přání vyjádřit tím, že členský příspěvek pro rok 2018 zašlou na účet centrály spolku: 6095389/0800 u Čs. spořitelny Praha 4 a budou dále od r. 2018 evidováni jen jako členové spolku.