Volba představenstva 14. května 2011

14. května 2011

Nové představenstvo bylo zvoleno na Valné hromadě dne 14.5.2011 v následujícím složení:

Předseda představenstva:

Ing. Jan Janatka – jirinajan@volny.cz

Místopředsedkyně:

Renata Hrbotická – r.hrboticka@seznam.cz

Mezinárodní vztahy:

Alena Slámová – aslamova1@seznam.cz

Mezinárodní vztahy:

Hana Šmucrová – smucrova.hana@gmail.com

Bulletin REVMATIK:

Romana Lukášová – romajda@email.cz

Rekondice, granty:

Ing. Marie Dědičová – dedicova315@seznam.cz