Powered by Smartsupp

Systémový lupus erythematodes (SLE)

Onemocnění
17. dubna 2023

Systémový lupu je systémové autoimunitní onemocnění, které se vyznačuje multiorgánovým postižením. Může postihnout klouby, kůži, mozek, plíce, ledviny a cévy.

Příznaky

Projevy SLE jsou velmi rozmanité. Mezi projevy patří zejména únava, slabost, horečka, ztráta chuti k jídlu, hubnutí, bolesti hlavy, artritida, bolesti svalů a kloubů, Raynaudův fenomén, fotosensitivita, kalcinóza, vaskulitida, alopecie a další. Typickým příznakem tohoto onemocnění je motýlovitý erytém, vyrážka na obličeji, která zpravidla nebolí ani nesvědí. Nejčastějším a nejzávažnějším orgánovým projevem onemocnění je porucha funkce ledvin – glomerulonefritida. Další příznaky závisí na rozsahu orgánového postižení.

Faktory vzniku a výskyt

Počet nemocných se SLE se v ČR odhaduje na 6 000–10 000. Ženy trpí onemocněním asi 10x častěji než muži. Nejčastěji se jedná o ženy ve věku 15 až 44 let. Mezi faktory vzniku onemocnění patří genetické predispozice geny HLA A1+, B8+, DR4+. Dále je to užívání některých typů léků, momentálně známe více než 30 léčiv, která mohou onemocnění vyvolat.

Léčba

K léčbě se používají kortikoidy, imunosupresiva, antimalarika, cytotoxické látky s vysokým imunosupresivním účinkem (azathioprin, mykofenolát mofetil nebo cyklosporin A) nebo biologická léčba (belimumab).

  1. HORÁK, Pavel, et al. Systémový lupus erythematodes-prototyp autoimunitní choroby, diagnostika a léčba. Medicína pro praxi, 2010, 7.4: 177-182.
  2. TEGZOVÁ, Dana. Systémový lupus erythematodes. Remedia. 2017(6/2017). Dostupné také z: http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2017/6-2017/Systemovy-lupus-erythematodes/e-2eF-2qg-2rV.magarticle.aspx
    Text: Bc. Iva Bendlová