Powered by Smartsupp

Revmatici žádají zlepšení přístupu k moderní léčbě – tisková zpráva

14. března 2016

14. 3. 2016, Praha – Pacienti se střední závažností revmatoidní artritidy by měli mít přístup ke všem léčebným možnostem, a to i k biologické léčbě. Ta je zatím v ČR hrazena jen lidem v nejtěžší fázi nemoci. Na mezeru v léčbě a její důsledky upozorňuje pacientská organizace Revma Liga ČR. Pacienti ve spolupráci s Ústavem lékového průvodce a zástupci České revmatologické společnosti vydali souhrn doporučení k léčbě – „White Paper“. Dokument představí 16. března 2016 na jednání Pacientské rady VZP.

Celou tiskovou zprávu najdete v příloze ve formátu pdf.