Powered by Smartsupp

Psoriáza a psoriatická artritida

Onemocnění
17. dubna 2023

Psoriáza

Jedná se o neinfekční zánětlivé autoimunitní onemocnění postihující kůži. Onemocnění má více forem (inverzní, erytrodermická, kapkovitá, pustulózní).

Projevy

Onemocnění se projevuje ložisky plochých hnědočervených papulek na kůži, které jsou kryté lesklými šupinami odlupujícími se od povrchu. Typické je zejména postižení loktů a kolen. Objevit se ale může v jakékoliv lokalizaci na těle, často postihuje třísla, podpaží, okolí genitálu a konečníku, kůži pod prsy nebo velké klouby, skalp a nehty. Obtíže jsou horší v závislosti na ročním období (jaro a podzim).

Faktory vzniku a výskyt

Postiženo cca 1-3% populace. Pohlaví nehraje roli. Většinou se onemocnění objeví mezi 10. až 30. rokem života. I zde hraje roli genetická predispozice, předpokládá se více typů genů. Dále je to streptokoková infekce, určité skupiny léků a jiné.

Léčba

K léčbě se využívá fototerapie – UVB/PUVA, lokální kortikosteroidy, analoga vitaminu D, keratolytika, případně imunosupresiva (cyklosporin A, methotrexát) nebo biologická léčba.

 

Psoriatická artritida

Jedná se o chronické zánětlivé kloubní onemocnění charakterizované přítomností artritidy a psoriázy. Existuje více forem. Onemocnění je sdružené s psoriázou a patří do skupiny spolyartritid.

Projevy

Projevy jsou jak kožní, tak kloubní. Nemusí se ovšem projevit současně. Projevy jsou nejčastěji zprvu kožní, přičemž kloubní syndrom se objevuje v průměru až za 10 let od prvních kožních příznaků. U cca 11-15 % případů se objeví psoriáza a artritida současně, tedy v průběhu jednoho roku. Přímý vztah mezi závažností kožních a kloubních projevů není. Typické je postižení kloubů na rukou (otoky prstů, bolestivost kloubů, poruchy funkce ruky), zánětlivá poškození šlach a postižení očí. Pacienti mají často psoriatické postižení nehtů spojenou s artritidou příslušného kloubu.

Faktory vzniku a výskyt

Psoriázou trpí 1-3 % populace, přičemž psoriatickou artritidou trpí až 40 % nemocných s psoriázou. Pravděpodobnost vzniku onemocnění je vyšší u pacientů s těžkou formou psoriázy. Onemocnění se vyskytuje se stejnou frekvencí jak u mužů, tak u žen, většinou se projevuje okolo 40. roku života.

Léčba

Léčba závisí na klinické manifestaci. K léčbě se využívají nesteroidní antirevmatika, kortikosteroidy, fototerapie – UVB/PUVA, imunosupresiva (cyklosporin A, methotrexát, sulasalazin, leflunomid), biologická léčba – preparáty blokující TNFα (v ČR – infliximab, adalimumab, etanercept). Důležitou součástí léčby je fyzioterapie.

 

  1. BENÁKOVÁ, Nina. Psoriáza a současné léčebné možnosti. Int Med pro praxi, 2005, 2: 88-91.
  2. Psoriatická artritida [online]. [cit. 2022-09-11]. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Psoriatick%C3%A1_artritida
  3. Psoriáza [online]. [cit. 2022-09-11]. Dostupné z: https://www.wikiskripta.eu/w/Psori%C3%A1za
  4. ŠEDOVÁ, Liliana, et al. Psoriatická artritida v ambulanci praktického lékaře. Med. Pro Praxi, 2007, 3: 109-112.
  5. ŠTOLFA, MUDr Jiří, et al. Psoriatická artritida–novější poznatky o patogenezi, prognóze, hodnocení a terapii. Interní medicína pro praxi, 2009, 11.9: 395-401.
    Text: Bc. Iva Bendlová