Pozvánka na jednání Shromáždění delegátů

Obecné
21. dubna 2018

Předsedkyním, delegátům klubů a aktivním členům

spolku Revma Liga Česká republika

 

Pozvánka

 

na jednání Shromáždění delegátů, které se koná

v sobotu 12. května 2018 od 10 hodin

v Revmatologickém ústavu v budově fary Na Slupi 4, Praha 2 128 00.

V rámci jednání SD proběhne uživatelský kurz technologií Google. Vezměte si, prosím, s sebou chytrý telefon, tablet nebo jiné mobilní zařízení a připravte si dotazy.

 

Program:

 

 1. Školení Google
 2. Zahájení jednání SD spolku
 3. Volba předsedající jednání, zapisovatelky a členů návrhové komise
 4. Projednání výroční zprávy za rok 2017
 5. Zpráva kontrolní komise za rok 2017
 6. Plán činnosti na rok 2018, rozdělení úkolů v zájmu naplňování cílů spolku
 7. Podmínky čerpání dotací jejich nastavení, dodržení a rozdělení
 8. Rozpočet na rok 2018
 9. Diskuse/různé
 10. Vytvoření a přijetí usnesení
 11. Závěr

 

Shromáždění delegátů je usnášeníschopné v případě přítomnosti alespoň

1/3 zvolených delegátů. V případě nepřítomnosti dostatečného počtu delegátů bude v souladu se stanovami RLČR svoláno náhradní shromáždění delegátů,  

a to neprodleně na témže místě.

 

Edita Müllerová

předsedkyně Revma Liga Česká republika, z. s.

 

Praha 14. duben 2018