Powered by Smartsupp

Ohlédnutí a poděkování za rokem 2021

Aktuálně
7. ledna 2022

Předsedkyně spolku Edita Müllerová

Loňský rok byl pro naši organizaci velmi důležitým z pohledu počtu nových projektů, navázání nových spoluprací či rozšíření počtu podporovatelů a sledujících. Společně s odborníky jsme již na sklonku roku 2020 identifikovali příležitosti, jak zvýšit povědomí laické i pacientské veřejnosti a podpořit i vzácné revmatické nemoci. Vznikl projekt „Akademie zdravotní gramotnosti“, který formou online vysílání během celého roku edukovalo pacienty o správné farmakoterapii. Naše pravidelné porady s lékaři dostaly na sklonku roku 2021 své jméno a konečně se nám tak podařilo ustavit tzv. “Panel odborníků”.

Stále se vracející epidemická situace nám nedovolila uskutečnit všechny plány „tváří v tvář“. Bylo nutné pokračovat v započatých aktivitách v online světě a velkým projektem se tak stala i kampaň „Cvičíme s Revma Ligou“. Celkem pět videí, které se věnovaly pacientům s juvenilní idiopatickou artritidou, sklerodermii, myozitidou i revmatoidní artritidou vás velmi zaujala a proto budeme v podpoře nutnosti pravidelného pohybu pro velký úspěch pokračovat i v roce 2022.

Nesmím zapomenout, že rok 2021 byl ve znamení oslav – naše organizace totiž oslavila 30 let od vzniku a vy máte možnost se podívat na střihové, animované video, které shrnuje celou historii spolku. Video, jako všechna naše vysílání, je dostupné na našem YouTube kanále. Edukativní spoty do čekáren, speciální vysílání ke Světovému dni osteoporózy, účast na kongresech, video ke Světovému dni sklerodermie, online webináře, kampaň s Caroline Wozniacki, toto je jen hrubý výčet toho, čemu jsme věnovali energii a čas v loňském roce.

Nic z toho by však nebylo možné uskutečnit, bez týmu Revma Ligy Česká republika, který všechny aktivity poctivě a pilně připravuje a rozhodně by to nešlo ani bez finanční či odborné pomoci našich partnerů. Dovolte mi tedy na závěr poděkovat partnerům/sponzorům, kteří nám umožnili všechny projekty zdárně uskutečnit.

Odborní garanti: Česká revmatologická společnost ČLS JEP; Revmatologický ústav; Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Partneři: Abbvie; Amgen; Avast; Boehringer Ingelheim; Eli Lilly ČR; Pfizer; Sanofi – generální partner; UCB

Mediální partneři: AMAZUAL Media; MaVe PR; MAPO media; Mediaplanet

Revma si nevybírá, ale spolu to zvládneme i v roce 2022