Powered by Smartsupp

O onemocnění “Systémový lupus”

Onemocnění
17. března 2023

Systémový lupus erythematodes (SLE) je autoimunitní onemocnění, při kterém buňky imunitního systému útočí na vlastní zdravé tkáně a orgány

Epidemiologické údaje odhadují výskyt systémového lupus erythematodes (SLE) v rozmezí – 40 (u bělochů) až – 200 (afrokaribská populace) na 100 000 obyvatel; 90 % pacientů tvoří ženy a 15leté přežití je 85 %.

Onemocnění postihuje mnoho tkání včetně kůže, kloubů, ledvin, mozku, nervů, srdce, cév a plic.

  • Vzájemné působení genetických a environmentálních faktorů v patofyziologii onemocnění není dostatečně prozkoumáno.
  • Chybí biomarkery pro předpověď prognózy onemocnění, skutečné (biologické) remise onemocnění a dlouhodobých vedlejších nežádoucích příhod.
  • Účinná léčba kromě glukokortikoidů, některých cytotoxických a časných biologických intervencí je omezená

Léčba onemocnění

  • S výjimkou belimumabu a rituximabu byly nedávné pokroky v cílené léčbě málo přínosné.

Informace čerpají z překladu dokumentu Evropská revma mapa. Projekt vznikl díky podpoře Norských fondů. Projekt (ZD-MGS3-019)„Stabilizace a profesionalizace spolku Revma Liga Česká republika“ je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci projektu Zdraví.