Powered by Smartsupp

O onemocnění “Juvenilní idiopatická artritida”

JIA
17. března 2023

JIA je nejčastějším chronickým revmatickým onemocněním dětského věku.

 

V západních zemích se její incidence pohybuje mezi 2 a 20 případy a výskyt mezi 16 a 150 případy na 100 000 obyvatel.

JIA představuje skupinu onemocnění a je klasifikována na základě obecných klinických příznaků. Klasifikační kritéria založená na podkladě patofyziologického mechanismu zatím neexistují. JIA má v některých případech zjevné podobnosti s revmatoidní artritidou dospělých, v jiných však nikoli. Zásadní rozdíly existují nejen v klinických projevech, ale také v genetické náchylnosti a dědičnosti, prognóze, přítomnosti a nepřítomnosti autoprotilátek a odpovědi na léčbu.

Léčba onemocnění

Dosud je léčba JIA založena na terapiích vyvinutých pro RA dospělých. Na základě nápadných rozdílů mezi nimi je však nepravděpodobné, že by optimální léčba obou onemocnění byla stejná. Potřeba vyvinout inovativní léčbu JIA zůstává. Navzdory zvýšené snaze může být účinek nových protizánětlivých, chorobu modifikujících léků zklamáním. Ani úspěšné zásahy do klíčových inflamatorních drah pomocí biologických látek nedokážou obnovit imunitní rovnováhu a trvale vyžadují celoživotní léčbu. Taková celoživotní léčba může narušit růst a vývoj dětí a představuje významné riziko dlouhodobých, dosud neznámých nežádoucích účinků. Biomarkery, které by mohly pomoci tato rizika zmírnit, ačkoli předpovídají průběh onemocnění, odpověď na léčbu a možné nežádoucí účinky léčby.

Informace čerpají z překladu dokumentu Evropská revma mapa. Projekt vznikl díky podpoře Norských fondů. Projekt (ZD-MGS3-019)„Stabilizace a profesionalizace spolku Revma Liga Česká republika“ je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci projektu Zdraví.