Powered by Smartsupp

Nežádoucí účinky léků používaných v revmatologii a základní principy monitorování jejich bezpečnosti 2.

14. prosince 2015

Tento článek je věnován vedlejším účinkům **biologických léků, kortikosteroidů a antiporotik.**
Článek věnovaný vedlejším účinkům **DMARDs** naleznete [zde](http://revmaliga.cz/node/655)

*Mezi nežádoucí účinky biologických léků užívaných při terapii revmatoidní artritidy, tedy převážně léků blokujících TNF alfa a interleukin 1, patří zejména infuzní reakce nebo reakce v místech vpichu, infekce, autoimunitní projevy, neurologické projevy typu demyelinizačních onemocnění, malignity, hematologické komplikace a městnavé srdeční selhání. Nejzávaž- nějším možným důsledkem terapie infliximabem je vzplanutí latentní infekce tuberkulózou, a proto byla v poslední době vypracována přesná schémata postupu k detekci a i k terapii této formy infekce při současné léčbě anti-TNF alfa. Pravděpodobnost vývoje nežádoucích účinků kortikosteroidů závisí na typu aplikovaného kortikosteroidu, jeho dávce, délce podávání a i individuální vnímavosti léčeného nemocného. Mezi hlavní nežádoucí účinky kortiosteroidů patří osteoporóza, infekce, funkční nedostatečnost kůry nadledvin, cushingoidní projevy a syndrom při náhlém vysazení léků. Léky užívané při terapii osteoporózy jsou relativně dobře tolerovány. Minimální nežádoucí účinky přináší terapie kalcitoninem. Při léčbě bisfosfonáty je v klinické praxi zvýšený výskyt nežádoucích účinků z hlediska horního gastrointestinálního traktu. Hormonální substituční terapie a léčba raloxifenem zvyšují četnost žilní tromboembolické nemoci a hormonální substituční terapie může být asociována s vyšším výskytem ischemické choroby srdeční, cévních mozkových příhod a karcinomu prsu.*

Celý článek naleznete [zde](http://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2004/01/07.pdf)

Zdroj: http://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2004/01/07.pdf