Powered by Smartsupp

Nežádoucí účinky léků používaných v revmatologii a základní principy monitorování jejich bezpečnosti 1.

14. prosince 2015

Tento článek je věnován nežádoucím účinkům **chorobu modifikujících léků (DMARDs)**. Dalším skupinám léků je věnováno [pokračování](http://revmaliga.cz/node/656)

*Revmatoidní artritida (RA) postihuje asi 1 % populace a je příčinou značné invalidity i zvýšené mortality nemocných. Základem
moderní léčby RA je včasné a kontinuální podávání tzv. chorobu modifikujících léků RA (DMARDs). Tyto léky se pak často podávají
v kombinacích nebo s kortikosteroidy a s tzv. biologickými léky. DMARDs mohou vyvolávat nežádoucí účinky, které vedou
někdy i k přerušení léčby. Obava z nežádoucích účinků by však neměla být příčinou jejich nepoužívání, a to především u nemocných
se silně aktivním průběhem nemoci. Autoři v přehledném článku podávají přehled klíčových nežádoucích účinků jednotlivých
DMARDs a zvláště pak oficiální návody na monitorování jejich bezpečnosti. Největší pozornost je pak věnována nejdůležitějším
DMARDs současné doby tzv. antimalarikům, sulfasalazinu a metotrexátu.*

Celý článek [zde](http://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2003/02/08.pdf)

Zdroj: http://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2003/02/08.pdf