Powered by Smartsupp

Nabídka klinické studie

Aktuálně
5. května 2017

Oddělení klinických studií Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně oslovilo náš spolek s nabídkou spolupráce v oblasti klinických studií. V současné době mají otevřený nábor do klinické studie pro dospělé pacienty s revmatoidní artritidou.

Oddělení klinických studií Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně oslovilo náš spolek s nabídkou spolupráce v oblasti klinických studií. V současné době mají otevřený nábor do klinické studie pro dospělé pacienty s revmatoidní artritidou.

Cílem je vyhodnotit biologickou obdobu přípravku SAIT101 a rituximabu z hlediska farmakokinetiky, farmakodynamiky, bezpečnosti, účinnosti, snášenlivosti a imunogenity a rovněž zjistit profil přínosů a rizik přípravku SAIT101.

 

Název klinického hodnocení:

Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické klinické hodnocení s paralelními skupinami porovnávající farmakokinetiku, farmakodynamiku, bezpečnost a účinnost přípravku SAIT101 oproti přípravku MabThera® nebo oproti přípravku Rituxan® u pacientů s revmatoidní artritidou (RA).

 

Fáze: I/III

Základní kritérium pro zařazení do studie: nedostatečná odpověď na minimálně tříměsíční léčbu protilátkami TNF (tumor nekrotizující faktor) nebo nesnášenlivost této léčby

Délka klinické studie: 2 roky

 

V případě zájmu o léčbu v této klinické studii prosím vyhledejte skupinu Revmatoidní artritida na Facebooku, kde jsou v příspěvku kontaktní údaje.