Powered by Smartsupp

Educational Visit Program – 1. návštěva v Německu

7. března 2010

RL.nemecko1.jpg

Evropská liga proti revmatismu (EULAR) a jeho pacientská sekce PARE (People with Arthritis / Rheumatism in Europe) vyhlašuje každoročně projekt Educational Exchange Visite (edukační výměnná návštěva), jehož cílem je využití zkušeností zavedených národních lig k pomoci při rozvoji mladších národních lig. Pokud je návrh projektu vybrán, je plně hrazen z prostředků EULAR.

Loni se do tohoto programu zapojila i naše Revma Liga.
Po dohodě a na doporučení kolegů z EULAR (a s ohledem na Vaše průběžné náměty) jsme dospěli k tématu “Budování silné organizace” s možnými podtématy:

– efektivní struktura národní organizace
– rozšíření Revma Ligy do dalších regionů (úspěšné zakládání nových poboček)
– strategie získávání nových členů a dobrovolných spolupracovníků
– zapojení mladých revmatiků a lidí se vzácnými revmatickými chorobami (např. Systémový lupus erythematodes – SLE)
– zvyšování povědomí o revmatických chorobách např. v rámci Světového dne artritidy -(kvalitní letáčky a propagační materiál atd.)

Požádali jsme o projektový grant. Tento jsme loni (2009) v létě skutečně dostali. Ze šesti žadatelů byly vybrány dva projekty, mezi nimi i náš. Jako partnera jsme si zvolili německou Revmaligu (Deutsche Rheuma-Liga).

První edukační návštěva se uskutečnila 19. – 21. listopadu 2009 v DRLiga v Bad Kreuznach ve spolkové zemi Porýní-Falc. Kromě jednání a dlouhých užitečných diskusí s německými kolegyněmi, kde jsme se snažily přijít na kloub tomu, proč je německá Revmaliga na rozdíl od té naší tolik rozvinutá a početná, jsme se také zúčastnily (já-Alena a kolegyně z domažlické pobočky Hanka) velmi podnětného semináře pro členy představenstev “Fit pro práci v představenstu”.

Jak naše návštěva probíhala z pohledu naší německé kolegyně Eriky Christ, si můžete přečíst v následující zprávě, která je překladem článku zveřejněného v v časopise “Mobil” německé Rheuma-Ligy:

*Seminář s hosty z Česka*
*Dvě dobrovolnice z české Revma Ligy byly v listopadu na návštěvě v Rheinland-Pfalz (Porýní Falc). Informovaly se zde o práci obchodního centra Spolkového svazu lig v Bad Kreuznachu a účastnily se semináře pro dobrovolníky v Bad Münster am Stein. Návštěva obou dam byla součástí výměnného programu evropských lig proti revmatismu. A. Slámová a H. Konečná z České Rep. navštívily nejdříve poradní a obchodní místo Deutsche Rheuma-Ligy v Rheinland-Pfalz. Tam hovořily s členkou představenstva Erikou Christ a obchodní vedoucí Christel Christe o struktuře a nabídkách (službách) zemského svazu a o práci místní Rheuma-Ligy (foto). Tématem byly semináře a školení pacientů, stejně jako otázka dobrovolnické práce. Christe poukázala také na to, jak důležité je propojení s revmatology, zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi v oblasti zdravotnictví, aby se velkoplošně zřizovaly služby jako je funkční trénink. Slámová a Konečná (obě mluví německy) informovaly také o tom, jak je v Česku těžké získávat pro Revma Ligu dobrovolné spolupracovníky.
Stěžejním účelem takové návštěvy (Edicational Visit) je učit se od jiné Revmaligy. Tyto programy podporované Evropskou ligou proti revmatismu (EULAR) mají za cíl, aby Revmaliga, která je teprve na začátku nebo potřebuje v určité oblasti podporu, dostala pomoc a podněty od větší a zkušené Revmaligy. Erika Christ se již léta angažuje v zemském svazu, spolkové lize i na mezinárodní úrovni za propojení pacientských a svépomocných organizací lidí s revmatismem napříč Evropou.
Chistel Christe informovala české hosty také o dalším programu jejich pobytu. Jak řekla, zemský svaz těší, že si z celoněmecké nabídky seminářů vybraly právě seminář Revma Ligy Rheinland Pfalz (“Fit pro představenstvo” 20., 21. listopadu). K semináři, kterého se účastnila také Erika Christ, popřála Aleně a Haně hodně prospěšných informací a užitečných jednání.
Seminář měl čtyři stěžejní témata: “Pochopení sebe sama a práce v představenstvu”, “Styly vedení”, “Zasedání (schůze)” a “Konflikty”. Přitom šlo např. o otázku priority funkčního tréninku a různých způsobů vedení organizace. Důležitým tématem byly také schůze a zasedání (představenstva), a to od jejich přípravy až k různým cestám, jak dojít k rozhodnutím.
Když se v představenstvu setkávají dobrovolní pracovníci (němčina má pro tento druh dobrovolníků krásný název: Ehrenamtler – což lze doslova přeložit jako: čestný, neplacený úředník – pozn. A. Slámové.) s dlouholetou zkušeností a nováčci, může to tu a tam vést k rozmíškám, ale může to také být velmi prospěšné. Tady mluvily obě Češky o podobných zkušenostech. Účastnice pak debatovaly o tom, jak lze starší a mladé společně zapojit do dobrovolnické práce.
Vedoucí semináře Andrea Feldhaus zařadila taktéž “aktuální hodinku”, kde se mluvilo i o situaci v české Revma Lize. Slámová a Konečná referovaly, že tamní svépomocný svaz (Revma Liga v ČR) má asi 600 členů. Jeho nabídka je však regionálně hodně odlišná; nejširší je v Praze, kde je také dobrá spolupráce s klinikou (RÚ). V České republice je obtížné nejen získávání dobrovolných spolupracovníků, ale není zde také ještě dostatečně zažitá (rozšířená) myšlenka svépomoci. Dle obou návštěvnic seminář v Bad Münstru am Stein a rozhovory v Bad Kreuznachu byly velmi užitečné. Poděkovaly Christel Christe a Erice Christ za tento pobyt, který jim poskytl množství nových podnětů, které nyní musí zpracovat. Návštěva je bude motivovat k další dobrovolnické práci.*

Originál článku v [němčině](http://www.rheuma-liga-rp.de/uploads/mobil/mobil_rhpf_2010_1.pdf) – (Seminar mit Gästen aus Tschechien, str. III a IV)