Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy

2. září 2015

Revmatoidní artritida (RA) patří mezi autoimunitní onemocnění. Přesná příčina vzniku zatím není známá. RA postihuje 0,5 až 1 % populace. Ve většině případů je přítomný chronický, symetrický zánět synoviální blanky (tzv. synovitida), který vyvolává vznik kloubních erozí. Část pacientů má i mimokloubní příznaky. Většina pacientů má onemocnění s kolísající aktivitou a různě rychlým postupem vzniku kloubních erozí, kloubních destrukcí, vzniku deformit a poklesu funkčních schopností (tzv. disability). Revmatoidní artritida představuje pro společnost významný medicínský, ale i sociálně-ekonomický problém.

Léčba se s postupem času značně změnila.K léčbě se například používají nové preparáty – biologická léčba. Česká revmatologická společnost (ČRS) tedy navrhla nové postupy a strategie v přístupu k léčbě.

*Jako hlavní pilíře léčby RA uvádí Česká revmatologická společnost:*

1. přesné a časné stanovení diagnózy
2. vyhodnocení prognostických faktorů negativního vývoje
3. vyhodnocení aktivity onemocnění a stávajícího stupně strukturálního postižení
4. vzdělávání pacienta o jeho chorobě
5. pravidelné monitorování aktivity choroby a účinnosti léčby a ev. flexibilní změny terapeutické strategie
6. hodnocení funkčního stavu a rentgenové progrese jako důležitých momentů hodnocení
účinnosti léčby

Zdroj:

http://www.revmaticke-nemoci.cz/dokumenty/doporucene-postupy.pdf