Od 1.10 do 12.10. zapisujte své kroky! Ti nejaktivnější z vás získají hodnotné dárky. Více o akci zde. Přihlášení zde.

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy

2. září 2015

Revmatoidní artritida (RA) patří mezi autoimunitní onemocnění. Přesná příčina vzniku zatím není známá. RA postihuje 0,5 až 1 % populace. Ve většině případů je přítomný chronický, symetrický zánět synoviální blanky (tzv. synovitida), který vyvolává vznik kloubních erozí. Část pacientů má i mimokloubní příznaky. Většina pacientů má onemocnění s kolísající aktivitou a různě rychlým postupem vzniku kloubních erozí, kloubních destrukcí, vzniku deformit a poklesu funkčních schopností (tzv. disability). Revmatoidní artritida představuje pro společnost významný medicínský, ale i sociálně-ekonomický problém.

Léčba se s postupem času značně změnila.K léčbě se například používají nové preparáty – biologická léčba. Česká revmatologická společnost (ČRS) tedy navrhla nové postupy a strategie v přístupu k léčbě.

*Jako hlavní pilíře léčby RA uvádí Česká revmatologická společnost:*

1. přesné a časné stanovení diagnózy
2. vyhodnocení prognostických faktorů negativního vývoje
3. vyhodnocení aktivity onemocnění a stávajícího stupně strukturálního postižení
4. vzdělávání pacienta o jeho chorobě
5. pravidelné monitorování aktivity choroby a účinnosti léčby a ev. flexibilní změny terapeutické strategie
6. hodnocení funkčního stavu a rentgenové progrese jako důležitých momentů hodnocení
účinnosti léčby

Zdroj:

http://www.revmaticke-nemoci.cz/dokumenty/doporucene-postupy.pdf