Powered by Smartsupp

Doporučení České revmatologické společnosti – Bezpečnost biologické léčby

14. prosince 2015

*Česká revmatologická společnost publikovala indikace k nasazení biologické léčby v rámci doporučení pro léčbu revmatoidní artritidy (RA) v roce 2007. Tento článek navazuje na indikační kritéria a podává přehled týkající se bezpečnostních aspektů biologické léčby. Jde především o podmínky pro její zahájení, sledování možných nežádoucích účinků a konečně uvedení důvodů pro její ukončení. Jsou zejména zmíněny aspekty možných infekcí a maligních onemocnění. Je probrána problematika detekce latentní tuberkulózy, jsou uvedeny návrhy pro její detekci a monitorování za použití moderních testů. Jsou také uvedeny zvláštní situace, jako je potřebná diagnostika hepatitidy, podání biologické léčby v těhotenství a při kojení, přístup k biologické léčbě v souvislosti s chirurgickým zákrokem a problematika vakcinace. Zmíněny jsou i aspekty kardiovaskulární problematiky. Je zdůrazněna potřeba dlouhodobého sledování všech pacientů léčených biologickou terapií standardizovaným způsobem v registru.*

Celý [článek](http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/dokumenty/Bezpecnost_biologicke_lecby.pdf) na stránkách České revmatologické společnosti.

**Předchozí články:**

– [Doporučení](http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/dokumenty/doporuceni_RA.pdf) ČRS pro léčbu revmatoidní artritidy.

– [Doporučení](http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/dokumenty/monitorovani_bezpecnosti_lecby_revmatoidni_artriti.pdf) ČRS pro monitorování bezpečnosti léčby revmatoidní artritidy.

**Zdroj:**

http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/dokumenty/Bezpecnost_biologicke_lecby.pdf

http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/dokumenty/doporuceni_RA.pdf

http://www.revmatologicka-spolecnost.cz/dokumenty/monitorovani_bezpecnosti_lecby_revmatoidni_artriti.pdf