Powered by Smartsupp

COVID-19

Aktuálně
13. března 2020

INFORMACE PRO PACIENTY VYDANÉ EVROPSKOU LIGOU PROTI REVMATISMU TÝKAJÍCÍ SE INFEKCE COVID-19

Současná epidemie onemocnění COVID-19 přirozeně vyvolává znepokojení a řadu otázek  u nemocných s revmatickými chorobami, kterým jsou podávány léky potlačující imunitu, jako jsou biologická léčiva, inhibitory JAK, glukokortikoidy a konvenční antirevmatika modifikující průběh choroby (DMARDs), jako je např. metotrexát.

Léky tlumící imunitu zabraňují zhoršení vašeho revmatického onemocnění. Když užívání těchto léků přerušíte, tak může dojít k jeho  vzplanutí. Zatím nemáme dostatek informací o možném účinku těchto léčiv na možnou infekci koronavirem, abychom mohli poskytnout jednoznačná doporučení. V současné době proto doporučujeme, pokud vám lékař z konkrétního důvodu neporadí jinak, abyste užívání  svých léků nepřerušovali ani nesnižovali dávku.

Pokud máte  přijít na rutinní kontrolu, je rozumné se zeptat svého praktického  lékaře nebo revmatologa, zda je tato návštěva nezbytná a zda nemůže být odložena. Optimální je domluva po telefonu nebo e-mailu. 

Pokud máte příznaky, jako je horečka nebo přetrvávající kašel, pravděpodobně budete muset být vyšetřeni na přítomnost koronaviru. Při těchto příznacích byste měli postupovat podle doporučení Ministerstva zdravotnictví či Státního zdravotního ústavu.  

Pokud  se prokáže onemocnění  COVID-19, tak byste měli přerušit biologickou léčbu, což je postup stejný jako u jakékoli jiné aktivní infekce. Léčba může být obnovena po vyléčení infekce. Poraďte se pak, prosím, se svým lékařem nebo revmatologem. Podávání glukokortikoidů (např. Prednison, Medrol) nepřerušujte, ale i tuto léčbu konzultujte se svým lékařem nebo revmatologem.

Pokud se tak již nestalo, je rozumné provést nebo dokončit doporučená očkování. Především  proti chřipce, ale také proti černému kašli a pneumokokům. Očkování není vhodné provádět, pokud jste pobývali v období posledních 4 týdnů v rizikové oblasti s výskytem koronaviru nebo jste byli v kontaktu s osobou, na kterou byla uvalena karanténa nebo která onemocněla nemocí COVID-19.  

Z hlediska prevence jsou doporučovány obecné rady, které lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví či Státního zdravotního ústavu (informační leták např. na stránce http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Letaky/Letak_COVID_19_2.pdf 

Jednoduchá opatření pravděpodobně pomohou chránit vaše zdraví a zdraví vaší rodiny a přátel:

  • Ruce si pravidelně umývejte mýdlem a teplou vodou nejméně po dobu alespoň 20 sekund. Poté ruce důkladně osušte.
  • Pokuste se nedotýkat obličeje.
  • Dodržujte pravidla tzv. respirační etikety: při kašli nebo kýchání si nezakrývejte ústa rukou, ale loktem nebo použijte papírový kapesník, který by měl být poté bezpečně zlikvidován.
  • Používejte jednorázové pomůcky.
  • Když jste nemocní, používejte roušku; pokud nemáte žádné příznaky, není nutné jí nosit. Rouška nemůže zcela zabránit přenosu viru, ale pomáhá Vám nedotýkat se obličeje a slouží jako informace pro okolí, že Vám není dobře. 
  • Snažte se v rozumné míře vyvarovat společenským kontaktům, především s lidmi, kteří vypadají nemocně (například mají kašel nebo rýmu).
  • Pozdravy provádějte bez stisku ruky či objetí.
  • Pokuste se vyhnout rušné veřejné dopravě a velkým skupinám lidí.

Dodržujte pokyny týkající se cestování, které omezte na naprosté minimum. Upraveno podle EULAR Guidance for patients COVID-19 outbreak – zpracovala Česká revmatologická společnost ČLS JEP

https://www.eular.org/eular_guidance_for_patients_covid19_outbreak.cfm