Powered by Smartsupp

Aquaviva: Revma Liga ČR v Jáchymově

9. dubna 2017

JV-22-23-20.png

V časopise Aquaviva nám vyšel článek o pobytu v léčebných lázních Jáchymov. Autorkou článku je Renáta Majgotová.

Již několik let využívají členové pacientské
organizace spolku Revma Liga
Česká republika dvakrát ročně nabídku
zvýhodněných rekondičních pobytů
v Léčebných lázních Jáchymov.
Členové Revma Ligy převážně trpí revmatoidní
artritidou, ale i dalšími revmatickými
chorobami. Tato onemocnění
jsou zánětlivá, bolestivá a kromě
jiného způsobují komplikace a omezení
pohybového aparátu. V průběhu
pobytu v Jáchymově se kolektivně
zapojíme do rehabilitačního cvičení,
plavání, cvičení v bazénu a dalších aktivit
přiměřených naší fyzické kondici.
Vždy nás zaujme nabídka bohatého
kulturního programu a turistických
vycházek. Kladné ohlasy většiny členů,
kteří se zúčastnili rekondičního pobytu
v Jáchymově, hovoří samy za sebe.
Pobyt na čerstvém vzduchu, fyzická
aktivita, kulturní program a navázání
nových přátelství, je optimální mix
pro aktivní relaxaci chronicky nemocných.
A právě jim se snaží náš spolek
zlepšit kvalitu života. Revma Liga má
své kluby v různých městech po celé
republice a jejím cílem je sdružovat
nejen pacienty s revmatickými onemocněními,
ale i jejich rodinné příslušníky
a přátele.
V současné době má spolek více než
350 členů. Na tomto místě bych chtěla
zdůraznit, že Revma Liga je tu pro
všechny. Vítáme především ty, kterým je
blízká myšlenka podpory a zlepšování
životních podmínek pacientů s revmatickým
onemocněním včetně zajištění
dostupnosti efektivní léčby nejmodernějšími
metodami a prostředky.
Snažíme se rozšiřovat všeobecné povědomí
o charakteru, vzniku, rizicích
a léčbě revmatických onemocnění. Informace
o činnosti naleznete na našich
stránkách www.revmaliga.cz nebo
na Facebooku.
K naplňování cílů nám finančně, mediálně
či materiálně pomáhají spřízněné
subjekty, mezi které se řadí také
Léčebné lázně Jáchymov. Velmi si vážíme
smlouvy o vzájemné spolupráci
a chceme ji i do budoucna rozvíjet.
Všem pracovníkům Léčebných Lázní
Jáchymov patří náš vřelý dík.

Renáta Majgotová
asistentka výkonného výboru RLČR, z.s.