O nás

Revma Liga Česká republika, z.s.

Jsme spolek lidí s revmatismem, rodinných příslušníků pacientů, přátel, lékařů, zdravotníků, sponzorů.

Máme za sebou pětadvacetiletou historii během níž se nám podařilo navázat kontakty s dalšími, obdobně zaměřenými, pacientskými organizacemi. A to nejen v ČR ale i v zahraničí jako například Evropská liga proti revmatismu nebo Liga proti reumatizmu na Slovensku

Výkonný výbor

Předsedové jednotlivých klubů:

 • Jiřina Medková - předsedkyně klubu Česká Lípa
 • Ing. Marie Dědičová - předsedkyně klubu České Budějovice
 • Renata Hrbotická - předsedkyně klubu Ostrava
 • Renata Šplíchalová - předsedkyně klubu Praha
 • Marie Zuzáková - předsedkyně klubu Tábor

Kontaktní osoba pro styk se zahraničím

Kontakty

Sídlo:
Revmatologický ústav
Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
IČ:
41193644
Bankovní spojení:
6095389/0800
IBAN: CZ93 0800 0000 0000 0609 5389
SWIFT kód: GIBA CZPX
e-mail:
info@revmaliga.cz

Kontrolní komise

 • Marcela Černá, předsedkyně Kontrolní komise
 • Mgr. Martina Matějčková
 • Bc. Jana Stasková

Cíle

RL se prostřednictvím své činnost snaží naplňovat následující cíle:

 • zvyšování povědomí o revmatických chorobách
 • boj za plnohodnotný a rovnoprávný život zdravotně postižených
 • vytváření regionálních klubů RL v rámci ČR
 • spolupráce s mezinárodními organizacemi stejného zaměření
Více informací pak můžete nalézt ve stanovách

Finance

Revma Liga Česká republika, z.s. získává prostředky na svou činnost:

 • z členských příspěvků
 • z prostředků státního rozpočtu, o které každoročně žádáme vypracováním projektů (žádostí) na jednotlivé tematické okruhy vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • z příspěvků firem, které jsou našimi kolektivními členy
 • z příležitostných darů jiných organizací
 • z případných příspěvků místních orgánů, o které žádají regionální kluby
 • ze sponzorských darů

Ke stažení